Allmänt om politik

Allmänt om politik

 

Politik är något som berör oss alla. En del har ett intresse av det på ett högre plan, medan andra har ett mindre intresse som kanske bara betyder att lyssna på nyheter och gå till valurnan. Efter det kommer det även att finnas de som inte alls är intresserade av politik, eller som tillhör ett extremistiskt parti som inte någonsin kommer att accepteras i ett val. Hur det än ligger till med intresset och vad olika människor väljer att följa, kommer politik att vara något som är mycket viktigt. Politk är just det som styr hur allt fungerar i det land du bor i.

För att utreda vad politik är måste det gås tillbaka mycket långt i tiden. Faktiskt så långt som till de gamla grekerna. Där fanns ordet i det grekiska språket och hade betydelsen statskonst. Denna betydelse passar lika bra in på ordet politik i det svenska språket också. Här handlar politik om hur staten och alla de kommuner som finns ska sköts. idag är politik något som finns inom precis alla de olika områden som måste ha en organisation och regler för att skötas. Politiken delas då upp i olika grupper, vilka i huvudsak består av oppositionen och regeringen.

Regeringen är det organ som fått väljarnas förtroende att sköta Sverige och driva igenom olika politiska frågor under en period av fyra år. Oppositionen är den sidan i politiken som förlorade valet. Nu finns det inget som säger att oppositionen hela tiden måste motverka den sittande regeringen. I mångt och mycket är det faktiskt så att dessa sidor många gånger enkelt kan enas i de stora och övergripande frågorna. Dock är frågorna så många att det ibland blir omöjligt att enas. Det kan leda till två olika resultat. I ena fallet kan det finnas ett parti som har en vågmästarroll, vilket gör att de kan tippa över och rädda den sittande regeringen.

I det andra och svåraste fallet kan det leda till att regeringen tippas, och får avgå. I dessa fall handlar det om att sitta ned och försöka lösa problemet mellan parterna, eller så handlar det helt enkelt om att utlysa nyval. Som du snabbt ser är det ett avancerat och snårigt kapitel gällande politik och hur den ska skötas på bästa sätt. Det beror i mångt och mycket på att samhället är uppbyggt på ett mycket komplicerat sätt, där det finns många små instanser innan frågorna slutligen hamnar på det stora bordet. Detta är inget som är speciellt för Sverige, utan något som finns i varje enskild land med ett demokratiskt statsskick där det ska hållas val vart fjärde år. Vill man upprätthålla demokrati är det oerhört viktigt att alla regler följs så inte någon ledare eller parti plötsligt kan ta över, som i en diktatur.


Comments are closed.
lighthouse