Är den politiska ideologin mer levande än någonsin?

Är den politiska ideologin mer levande än någonsin?

Skäggig farbröder med allvarsam blick – skrivandes ideologiska politiska manifest i skenet av nedbrunna stearinljus. Från liberalismens två portalfigurer John Locke och Adam Smith till socialismens Karl Marx och Friederich Engels. Ideologierna till liberalismen och socialismen skrevs för långt mer än hundra år sedan – i ett annat samhälle och i en annan tid. Hur mycket av stamfädernas ideologiska politiska manifest kan ses i den politiska debatten idag? En del menar på allvar att exempelvis Adam Smith och hans ideologi om den fria marknadens kapitalism idag nått världens ände. Dock kan de ideologiska spåren tydligt skönjas genom höger / vänsterskalan i svensk blockpolitik. Hur ägandet skall finansieras och distribueras i samhället är mycket tydligt sett längst till vänster och längst till höger. Ett privat ägande står längst till höger och statligt ägande längst till vänster. Där liberalerna förespråkar marknadskrafterna och privatiseringar emedan vänstern förespråkar statligt ägande och icke vinster i vård, skola och omsorg.

Socialism, Liberalism och Konservatism

För ca: 60 år sedan uttryckte DN:s chefredaktör och tillika statsvetaren Herbert Tingsten att “ideologierna var döda”. Mycket tyder på att de är högst levande och aktuella i den politiska debatten idag. Intressant är även att företrädare för de olika politiska partierna inte alls håller med om ideologiernas utdöende existens utan snarare tvärtom! Studerar man valet 2018 är det riktigt tydligt vilka ideologier som råder i svensk politik precis nu. Vill du studera demokrati och statsvetenskap på ett mer genomgående akademiskt sätt rekommenderas en läsning av Hpguiden.se för statsvetenskap är en populär utbildning och ger en mycket god allmänbildning inom politik och stat. Hursomhelst i valet som precis har varit blev socialismen ändock starkast i Sverige och representeras av socialdemokraternas knappa valseger. Därefter kommer liberalismen på god andraplats genom liberalerna och sedan på tredje plats konservatismen genom Sverige Demokraterna. I grunden kan sistnämnda partiet ses som extremt socialkonservativt och i förlängningen ett uttryck för rasism. Kort och gott, allt bättre förr enligt Sverige Demokraterna.

I en globaliserad värld – en regional nationell politik?

Tyvärr bedriver länderna en regional politik i en alltmer globaliserad värld. För det är regionen Sverige först eller Europa först. Inte regionen globalt. Inte världen först. Utan specifikt utvalda regioner och länder som skall gynnas av den poltik som förs. Och detsamma gäller  EU som i grunden för en protektionistisk handelspolitik. EU-politiker vill ta beslut som är bra för regionen EU oavsett det gäller handel, miljö, jordbruk eller migrationen. Komplexiteten inom den politiska sfären idag – är att nationerna driver en regional politik i en globaliserad värld. Världen står för helt nya utmaningar och en osäker framtid. En lösning skulle kunna vara ett världsparlament och att införa världsmedborgarskap åt alla människor på planeten. Låt hela mänskligheten påverka demokratin och framtiden.


Comments are closed.
lighthouse