Författare: admin

Allt handlar om politik

Allt handlar om politik

 

När människor säger att allt handlar om politik, är detta inte alls att fel. De allra flesta frågor i samhället handlar faktiskt om politik. Naturligtvis kommer du snabbt att kunna säga, att du själv väljer den mat du äter varje dag. Här är det ett eget val och inte alls något som har med politik att göra. Visst kommer det att vara sant, men det kommer samtidigt inte att vara sant till 100 procent. För det mesta kommer du att använda olika saker och ingredienser när du lagar din mat samt när du sköter det övriga som ska göras i hemmet och detta kan vara reglerat av politik.

Som exempel på det kan tas all den information du får gällande vikten av att vara miljövänlig och att ha en hållbar livsstil. Det är idag en stor politisk fråga på både lokala och globala nivåer. I och med detta kommer du att ha fått massor med information om hur bra och miljövänligt det är att exempelvis handla kravmärkta produkter. Du kommer också att ha sett alla den TV-reklam som skapats på grundstenarna i politiken, vilken talar om för dig att du ska använda naturliga och biologiskt nedbrytbara produkter i ditt hem gällande städning och din hygien. Allt detta som påverkar dina val grundar sig i den politik som bedrivs, och som ska påverka människor och styra människor så att världen och samhället fungerar.

Nu kommer det dock att vara de stora frågorna i politiken som är de viktigaste, och bara de kommer att omfatta nästan allt det som livet rör sig kring. Här talas det om hur sjukhusen, vårdcentraler och hemtjänsten ska fungera. Det är något som innefattas av välfärdspolitiken. Inom detta stora område ingår också alla de olika bidrag som finns för alla de som har det mindre bra ställt. Något annat som berör alla i samhället är hur skolorna fungerar och vilken kvalitet dessa ger på utbildningarna som finns. Detta kallas för skolpolitik. Ett tredje exempel av många är vad de pengar du varje månad håller i hand är värda och vad du kan få för dessa. I det fallet handlar det om en kombination av den ekonomiska politiken och den politik som rör arbeten och arbetstillfällen. Det är med andra ord ett mycket komplext system som påverkar den enskilda människan.

När du vill göra karriär inom politiken

När du vill göra karriär inom politiken

 

Om du inte alls har något intresse av politik, kommer kanske denna artikel inte alls att vara intressant. Något som du dock bör göra är att skaffa dig ett mindre intresse och ha generell kunskap om politiken. Det är något som ska räknas som en skyldighet för alla och inte något som en del kan bortse ifrån. Har du dock ett större intresse av politik och vill göra skillnad genom att engagera dig mer, kan du läsa här. Ett sådant intresse brukar många gånger starta i unga år redan i skolan. Om det gör så och det finns flera intresserade i en liten grupp brukar dessa personer redan då ansluta sig till en ungdomssektion inom politiken.

I det fallet kommer alla de olika partier som finns att ha en sektion för unga. När detta sker brukar det vara lättare att följa med och ta de steg som krävs för att välja rätt utbildningar och komma vidare inom det politiska parti du har anslutit dig till.

Nu kommer det naturligtvis inte vara en nödvändighet att ha anslutit sig till politiken i mycket unga år, utan här finns det de som har skapat sitt intresse runt 25 årsåldern eller senare. Det kan många gånger ses på en del av de flyktingar som kommit till Sverige, vilka idag har skapat ett intresse av den svenska politiken och till och med numera sitter i regeringen. Naturligtvis finns det även många svenskar som har gått samma väg, och det börjar nästan alltid på det lokala planet i kommunfullmäktige, som brukar vara det lägsta organet inom ett lands politiska kedja. Därifrån kan du sedan utvecklas och bli vald till högre poster inom politiken.

Politiska frågor inom EU

Politiska frågor inom EU

 

Det finns också mycket inom politiken som rör globala frågor, samt alla de olika frågor som rör Europa och dessa länders samarbete med den övriga världen. För detta finns det ett stort organ som kallas för EU, Europeiska Unionen, som har växt sig starkare och starkare med åren. Detta har skett genom att flera länder anslutit sig till detta organ, och idag ska samverka för att lösa de stora frågorna gällande politiken mellan olika länder på en global nivå.

Här finns det de som säger att detta har lyckats bra och att EU fyller en stor funktion inom politiken. Dock finns det också andra som säger att det är ett mycket trögt maskineri som är svårt att hantera, samtidigt som de också anser att EU går in och styr för mycket i de interna politiska frågorna som rör varje enskilt land. Något som är helt klart är att EU har stora problem. Om detta är något som kan lösas eller om unionen måste upplösas är det ingen som för närvarande vet.

Viktiga politiska frågor

Viktiga politiska frågor

 

När det ska talas om viktiga politiska frågor kan det nästan verka löjligt. Här kommer de som inte har något intresse säga att allt är skräp och dravel, medan de med ett stort intresse kommer säga att alla frågor är viktiga. Det finns dock frågor som anses vara av större vikt, samt de som ses vara grundpelarna i den svenska politiken. Det är främst fyra stycken stora frågor och delar inom den svenska politiken. Här handlar det för det första om det sociala skyddsnätet och de bidrag som ingår i den svenska välfärdspolitiken. Det är något som inte får tullas på för mycket.

De andra tre handlar om arbetsmarknadspolitiken, miljöpolitiken samt den ekonomiska politiken. Dessa fyra delar är de grundstenar som alla andra politiska frågor egentligen bygger på. Nu kommer det att finnas många som anser att flyktingpolitiken är något mycket stort. Visst är det så, men det är också en mycket känslig fråga. Här handlar det om det humanistiska inom politiken och att alla människor har ett värde, samt även om de moraliska aspekter som ska representera Sverige som ett väl ansett land i Europa och övriga världen.

Politiska frågor på det lokala planet

Politiska frågor på det lokala planet

 

Inom politiken finns det stora och små frågor. Det brukar i allmänhet handla om vilken nivå dessa frågor ligger på. Nu är det inte heller så att de frågor som ligger på en lägre nivå är mindre viktiga, enbart att de är av vikt för ett mindre antal människor. I det fallet handlar det om politiska frågor på det lokala planet. Den instans som handhar och sköter dessa frågor, samt beslutar om den, brukar i de flesta fall vara kommunfullmäktige. Detta är en instans som finns i varje kommun.

Tidigare var det ganska svårt för allmänheten att ta del av vad som hände och skedde i denna instans. Idag har det blivit mycket enklare med hjälp av Internet. Alla kommuner har idag en hemsida, där alla som bor i kommunen kan ta del av det som sker och de frågor det beslutas om i kommunfullmäktige. Många av de svenska kommunerna har idag även börjat att sända de sammankomster som sker via live-tv eller så finns hela mötet som film att se precis efter det avslutats. Helt enkelt är det lättare för alla som vill veta vad som händer och sker i kommunen de lever i.

Är det bara regeringen som har makt inom politiken?

Är det bara regeringen som har makt inom politiken?

 

På frågan om det bara är regeringen som har makt inom politiken, är svaret nej. Ibland är det till och med så att den sittande regeringen inte alls har någon som helst makt i vissa frågor. Detta handlar om de gånger som opinionen växer sig starkare inom vissa sakfrågor, och på så sätt skapas grunden för det som kallas för en demokratisk process. Om enbart den sittande regeringen hade makten, skulle det istället vara mera likt en diktatur.

Nu kommer det även att finnas ett stort organ utanför både oppositionen och regeringen som har en mycket stor makt då det gäller arbete och löner. Det är alla de olika fackförbund och arbetsgivarorganisationer som finns. Här kan det vid vissa förhandlingar gå mycket hett till, och i dessa fall brukar regeringen vara den som står som medlare för att lösa konflikten som uppstått. Dessa organisationer är mycket viktiga för att driva samhället framåt tillsammans med politiker.

lighthouse