Politiska frågor på det lokala planet

Politiska frågor på det lokala planet

  Inom politiken finns det stora och små frågor. Det brukar i allmänhet handla om vilken nivå dessa frågor ligger på. Nu är det inte heller så att de frågor som ligger på en lägre nivå är mindre viktiga, enbart att de är av vikt för ett mindre antal människor. I det fallet handlar det …

Läs mer
Läs mer

Är det bara regeringen som har makt inom politiken?

Är det bara regeringen som har makt inom politiken?

  På frågan om det bara är regeringen som har makt inom politiken, är svaret nej. Ibland är det till och med så att den sittande regeringen inte alls har någon som helst makt i vissa frågor. Detta handlar om de gånger som opinionen växer sig starkare inom vissa sakfrågor, och på så sätt skapas …

Läs mer
Läs mer