Politik inom landstinget

Politik inom landstinget

Landstingen tog form i vad som kallas kommunalreformen 1862. Att landstingen i Sverige är regionala enheter med ett visst mått av självstyre vet du säkert redan. Men har du koll på inom vilka områden som landstingen har ansvar och beslutsrätt? Det är en av de frågor som vi ska titta lite närmare på i den här texten. Landstingspolitik är ett extra intressant område så här i i valtider även om landstingsvalet ofta står lite i skuggan av de val som avgörs på riksdags- och kommunalval. Resultatet i landstingsvalet återspeglar inte alltid resultatet i riksdagsvalet.

Generellt kan man säga att frågor som är lite för stora för enskilda kommuner istället hanteras av landstinget. En liten kommun har kanske inte underlag för ett sjukhus men invånarna där måste ändå ha rätt till bra vård.. Förutom hälso- och sjukvård hör lokaltrafik och regionplanering till de områden där politiska beslut brukar tas på landstingsnivå. Patientavgifter sätts av de olika landstingen och kan alltså variera en del beroende på var i landet bor. Nu har det tagits fram nya regler med högkostnadsskydd för tandläkare Stockholm som påverkar alla som bor i Stockholms län.

 

Hur samhällsservicen ser ut inom de områden där landstinget satt ramarna beror mycket på hur de politiska mandaten fördelats. Olika partier har helt enkelt olika prioriteringar och det återspegla även inom landstingen. Det politiska arbetet inom landstingen kan jämföras med hur det går till på riksdagsnivå. Om det finns en tydlig politiska majoritet kan beslut föregås av förhandlingar och kompromisser.

Politik på fritiden

Landstingspolitiker beslutar om lokaltrafik

Det kan åta glassigt att vara politiker men faktum är att ledamöterna i landstingsfullmäktige är så kallade fritidspolitiker. Det innebär att de får arvode för de sammankomster de går på men de har i regel andra jobb vid sidan av eftersom politiken, för dem, inte är en heltidssyssla. Besluten som tas verkställs sedan av sakkunniga. Sverige har idag 20 landsting och åtta regioner. En region har något utökade ansvarsområden och utvecklingen har gått mot mer självbestämmande för landstingen/regionerna.

Den kanske största utmaningen för politiker på landstingsnivå är att att det ofta handlar om att få till kommunöverskridande samarbeten som kan vara olika gynnsamma beroende på i vilken av den inblandade kommunerna man bor. Beslut kan leda till uppslitande konflikter. Den enda kommunen i Sverige som inte hör till ett landsting är Gotlands kommun.

Den politiska debatten hårdnar nu och det blir därför allt viktigare, ju närmre valet vi kommer, att använda faktaunderbyggd information. Det kan riktas kritik mot en ogenomtänkt illustration och nyheter som bygger på värderingar snarare än sakförhållanden. Detta gäller även landstingens kärnområden; vård, omsorg och lokaltrafik. Glöm inte bort landstingsvalet utan sätt dig in i vilka frågor de olika partierna driver. Det kan påverka sådant som patientavgifter och bussförbindelser på orten där du bor. Även kulturfrågor behandlas ibland av landstingspolitiker är där är skillnaderna stora mellan de olika partierna.


Comments are closed.
lighthouse