Regeringsfrågan efter valet hösten 2018

Regeringsfrågan efter valet hösten 2018

Efter många turer har till slut förhandlingar om regeringsbildandet börjat inledas mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Men förhandlingarna går trögt. Socialdemokrater och liberaler har svårt att bli eniga när det gäller vissa punkter. Det gäller till exempel skatterna och nivåerna på dem, samt den så kallade värnskatten. Men även vissa lagar inom arbetsrätten. Lagar som i nuläget tryggar anställningar för de anställda. De liberala partierna vill förändra och luckra upp lagarna. Det skulle kunna göra det enklare för företag att säga upp eller ersätta anställda vid arbetsbrist. Detta är dock något som socialdemokraterna har vänt sig emot, men nu har Stefan Löfven i en intervju med Dagens Nyheter öppnat upp för att kanske förändra LAS-reglerna om turordning trots allt. Lagen som har paragrafer om anställningstrygghet heter Lagen om anställningsskydd, eller LAS, kort och gott.

En annan sak som man är oeniga om, en konfliktkälla, är lönerna. Sverige har ju inga lagstadgade minimilöner. Men fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har så kallade kollektivavtal där arbetsmarknadens parter har stort utrymme att förhandla. De liberala partierna vill förändra ett och annat och öppna upp för att sänka ingångslönerna för vissa grupper med 30 procent, samtidigt som de menar att det endast ska gälla ingångslöner och endast vissa grupper på arbetsmarknaden, som nyanlända och långtidsarbetslösa. Lönerna ska sänkas med 30 procent jämfört med nuvarande nivåer i nu gällande kollektivavtal om de liberala partierna får som de vill.

Det liberala argumentet som förs fram är att lägre löner är nödvändiga för att flera invandrare ska få in ett fotfäste på arbetsmarknaden. Socialdemokrater är, av ganska naturliga orsaker, kanske kritiska mot tanken på att sänka lönerna med 30 procent, från dagens 21 000 kronor i månaden till 14 700 kronor i månaden för visa grupper inom arbetarklassen. Socialdemokraterna menar att lägre löner lär spridas och påverka även andra arbetares löner.

För att göra saken ännu mer komplicerad så har två liberalkonservativa partier, Moderaterna och Kristdemokraterna, drivit igenom en statsbudget med stöd av Sverigedemokraterna. En budget som bland annat river upp den flygskatt som regeringen Löfven tog och drev igenom tillsammans med Miljöpartiet. Detta kan påverka flygpriserna men även göra att vissa turer från mindre orter kanske ställs in. Men smålänningar kan vara nöjda, flyg mellan Stockholm och Jönköping lär dock knappast påverkas.

Den nya budgeten innebär att en potentiell ny vänster/mittenregering i Sverige som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de två liberala partierna Liberalerna och Centerpartiet behöver regera med en konservativ budget, åtminstone fram tills hösten år 2019.

Den nuvarande M/KD-budgeten innehåller bland annat även indraget stöd till kultur, vilket gör att kommuner får minskat stöd till kulturskolor och att inträdet till statliga muséer blir dyrare igen. Den innehåller även ett utökat anslag till polismyndigheten och skattesänkningar för cirka 20 miljarder kronor.


Comments are closed.
lighthouse