Kategori: Uncategorized

Politisk retorik

Politisk retorik

De flesta vet att politiker använder sig av olika retoriska knep för att påverka sina åhörare men också för att utmana eller ställa sina konkurrenter i dålig dager. Det är intressant att analysera hur de går tillväga för att vinna röster och sympatier. Politisk retorik och vältalighet är en konst som man blir skolad inom och om politikerna själva saknar den talang som behövs finns det retoriker i deras stab som förser dem med tal, metaforer, retoriska frågor och andra knep för att få det övertag som behövs i debatter och tal.

Kurser i vältalighet

Det finns gott om utbildningsmöjligheter för den som vill finslipa sin retorik för att kunna ta hem debatter och vinna argument. På https://www.kompetensexpress.se finns skräddarsydda online kurser där man kan använda sig av e-learning plattformar för att utveckla sina färdigheter inom det retoriska området. Hur går politikerna tillväga för att vinna folkets röster och förtroende? Det är enklare än man skulle kunna tro.

Målgrupp

För att vinna förtroenden måste man som retoriker först identifiera vilken målgrupp man vänder sig till. Politikerna kan naturligtvis sin politiska inriktning både utan och innan, men ibland är det nödvändigt att till exempel adressera en specifik grupp ur väljarskaran direkt. Miljöpartister pratar till exempel utpräglat om miljön och använder metaforer och bildspråk som utmålar oppositionen som miljöbovar. På detta sätt skapar de också en sammanhållning inom det egna ledet genom att ställa grupp mot grupp.

Om en socialdemokratisk politiker till exempel vill vinna förtroenden hos de grupper i samhället som är mest utsatta besöker man kanske gärna äldreboenden och visar upp sitt engagemang i TV samtidigt som man talar om solidaritet och använder ett moget och välvårdat språk. Vallöften är något som gärna basuneras ut vitt och brett och politiker lovar gärna bot och bättring och kan sälja in i princip vad som helst.

Argumentation

En politiker som inte vågar sticka ut hakan och argumentera mot andra politiker i till exempel paneldebatter och som inte kan hålla sig till ämnet, försvara sina ena åsikter och ståndpunkter eller ifrågasätta andras ger inget förtroendegivande intryck. Denna förmåga kan man naturligtvis träna upp som politiker. När man börjar analysera vad politikerna verkligen säger och hur de säger det kan man upptäcka deras politiska retorik och börja genomskåda knepen som de tar till för att vinna såväl poäng som politiska röster.

Generella påståenden

Ett retoriskt knep som en hel del politiker använder sig av är att göra generella påståenden som ingen kan säga emot. Alla vill väl minska klyftorna i samhället men det som glöms bort är att faktiskt sätta fingret på hur detta ska göras. Många gånger skriker politiker högt om orättvisor och pekar finger mot varandra men de erbjuder inga lösningar på vare sig frågan eller påståendet. Däremot vinner de en del politiska poäng genom att beröra en fråga som bekymrar majoriteten av alla väljare.

Regeringsfrågan efter valet hösten 2018

Regeringsfrågan efter valet hösten 2018

Efter många turer har till slut förhandlingar om regeringsbildandet börjat inledas mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Men förhandlingarna går trögt. Socialdemokrater och liberaler har svårt att bli eniga när det gäller vissa punkter. Det gäller till exempel skatterna och nivåerna på dem, samt den så kallade värnskatten. Men även vissa lagar inom arbetsrätten. Lagar som i nuläget tryggar anställningar för de anställda. De liberala partierna vill förändra och luckra upp lagarna. Det skulle kunna göra det enklare för företag att säga upp eller ersätta anställda vid arbetsbrist. Detta är dock något som socialdemokraterna har vänt sig emot, men nu har Stefan Löfven i en intervju med Dagens Nyheter öppnat upp för att kanske förändra LAS-reglerna om turordning trots allt. Lagen som har paragrafer om anställningstrygghet heter Lagen om anställningsskydd, eller LAS, kort och gott.

En annan sak som man är oeniga om, en konfliktkälla, är lönerna. Sverige har ju inga lagstadgade minimilöner. Men fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har så kallade kollektivavtal där arbetsmarknadens parter har stort utrymme att förhandla. De liberala partierna vill förändra ett och annat och öppna upp för att sänka ingångslönerna för vissa grupper med 30 procent, samtidigt som de menar att det endast ska gälla ingångslöner och endast vissa grupper på arbetsmarknaden, som nyanlända och långtidsarbetslösa. Lönerna ska sänkas med 30 procent jämfört med nuvarande nivåer i nu gällande kollektivavtal om de liberala partierna får som de vill.

Det liberala argumentet som förs fram är att lägre löner är nödvändiga för att flera invandrare ska få in ett fotfäste på arbetsmarknaden. Socialdemokrater är, av ganska naturliga orsaker, kanske kritiska mot tanken på att sänka lönerna med 30 procent, från dagens 21 000 kronor i månaden till 14 700 kronor i månaden för visa grupper inom arbetarklassen. Socialdemokraterna menar att lägre löner lär spridas och påverka även andra arbetares löner.

För att göra saken ännu mer komplicerad så har två liberalkonservativa partier, Moderaterna och Kristdemokraterna, drivit igenom en statsbudget med stöd av Sverigedemokraterna. En budget som bland annat river upp den flygskatt som regeringen Löfven tog och drev igenom tillsammans med Miljöpartiet. Detta kan påverka flygpriserna men även göra att vissa turer från mindre orter kanske ställs in. Men smålänningar kan vara nöjda, flyg mellan Stockholm och Jönköping lär dock knappast påverkas.

Den nya budgeten innebär att en potentiell ny vänster/mittenregering i Sverige som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de två liberala partierna Liberalerna och Centerpartiet behöver regera med en konservativ budget, åtminstone fram tills hösten år 2019.

Den nuvarande M/KD-budgeten innehåller bland annat även indraget stöd till kultur, vilket gör att kommuner får minskat stöd till kulturskolor och att inträdet till statliga muséer blir dyrare igen. Den innehåller även ett utökat anslag till polismyndigheten och skattesänkningar för cirka 20 miljarder kronor.

Är den politiska ideologin mer levande än någonsin?

Är den politiska ideologin mer levande än någonsin?

Skäggig farbröder med allvarsam blick – skrivandes ideologiska politiska manifest i skenet av nedbrunna stearinljus. Från liberalismens två portalfigurer John Locke och Adam Smith till socialismens Karl Marx och Friederich Engels. Ideologierna till liberalismen och socialismen skrevs för långt mer än hundra år sedan – i ett annat samhälle och i en annan tid. Hur mycket av stamfädernas ideologiska politiska manifest kan ses i den politiska debatten idag? En del menar på allvar att exempelvis Adam Smith och hans ideologi om den fria marknadens kapitalism idag nått världens ände. Dock kan de ideologiska spåren tydligt skönjas genom höger / vänsterskalan i svensk blockpolitik. Hur ägandet skall finansieras och distribueras i samhället är mycket tydligt sett längst till vänster och längst till höger. Ett privat ägande står längst till höger och statligt ägande längst till vänster. Där liberalerna förespråkar marknadskrafterna och privatiseringar emedan vänstern förespråkar statligt ägande och icke vinster i vård, skola och omsorg.

Socialism, Liberalism och Konservatism

För ca: 60 år sedan uttryckte DN:s chefredaktör och tillika statsvetaren Herbert Tingsten att “ideologierna var döda”. Mycket tyder på att de är högst levande och aktuella i den politiska debatten idag. Intressant är även att företrädare för de olika politiska partierna inte alls håller med om ideologiernas utdöende existens utan snarare tvärtom! Studerar man valet 2018 är det riktigt tydligt vilka ideologier som råder i svensk politik precis nu. Vill du studera demokrati och statsvetenskap på ett mer genomgående akademiskt sätt rekommenderas en läsning av Hpguiden.se för statsvetenskap är en populär utbildning och ger en mycket god allmänbildning inom politik och stat. Hursomhelst i valet som precis har varit blev socialismen ändock starkast i Sverige och representeras av socialdemokraternas knappa valseger. Därefter kommer liberalismen på god andraplats genom liberalerna och sedan på tredje plats konservatismen genom Sverige Demokraterna. I grunden kan sistnämnda partiet ses som extremt socialkonservativt och i förlängningen ett uttryck för rasism. Kort och gott, allt bättre förr enligt Sverige Demokraterna.

I en globaliserad värld – en regional nationell politik?

Tyvärr bedriver länderna en regional politik i en alltmer globaliserad värld. För det är regionen Sverige först eller Europa först. Inte regionen globalt. Inte världen först. Utan specifikt utvalda regioner och länder som skall gynnas av den poltik som förs. Och detsamma gäller https://www.dagenssamhalle.se/kronika/populistiska-protektionister-aer-de-stora-vinnarna-26075 EU som i grunden för en protektionistisk handelspolitik. EU-politiker vill ta beslut som är bra för regionen EU oavsett det gäller handel, miljö, jordbruk eller migrationen. Komplexiteten inom den politiska sfären idag – är att nationerna driver en regional politik i en globaliserad värld. Världen står för helt nya utmaningar och en osäker framtid. En lösning skulle kunna vara ett världsparlament och att införa världsmedborgarskap åt alla människor på planeten. Låt hela mänskligheten påverka demokratin och framtiden.

Politiken i sängkammaren

Politiken i sängkammaren

Allt vi som människor gör i förhållande till andra är i någon mån politiska handlingar. Det inkluderar även vårt samliv och hur vi behandlar varandra i intima situationer. Framförallt nu efter att #MeToo-debatten totalt tagit över mediaflödet. Eftersom det är valår bör man fundera en stund runt vilka normer som styr vårt beteende i sexuellt intima situationer oavsett om man befinner sig i en relation eller inte. Utan tvekan har kvinnlig sexualitet blivit betydligt mindre stigmatiserad än det var för bara 10 år sedan. Att offentligt säga att man handlar från företag som vuxen.se var för de flesta kvinnor helt otänkbart, vilket är på väg att förändras.

Kvinnors frihet har blivit större

Efter #MeToo är det dock tydligt att sexuellt förtryck av kvinnor fortfarande är vanligt i alla grupper och samhällsskikt. För att få till en förändring på samhällsnivå kan inte kampen endast föras av en minoritet kvinnor. Som en skribent uttryckte det: “sexuellt våld bör vara en mansfråga“. Det är upp till var och en att alltid behandla andra som de själva vill bli behandlade, att säga ifrån om de bevittnar oacceptabelt beteende och att alltid föra en dialog med sin eventuella partner om vad som är okej eller inte. Om man har barn är det extra viktigt att vara tydlig med att alla har lika mycket rätt att säga nej och att alla får bestämma över sin egen kropp. Om inte föräldrarna uppfostrar med sunda normer kommer kompisar, internet och sociala medier att göra ett ännu djupare intryck än det annars skulle göra med all sin känslokyla. Var inte rädd att tala öppet om obekväma ämnen, för det är det enda sättet att bryta stigman. Och ta hand om varandra!

Ta hand om varandra

Politik inom landstinget

Politik inom landstinget

Landstingen tog form i vad som kallas kommunalreformen 1862. Att landstingen i Sverige är regionala enheter med ett visst mått av självstyre vet du säkert redan. Men har du koll på inom vilka områden som landstingen har ansvar och beslutsrätt? Det är en av de frågor som vi ska titta lite närmare på i den här texten. Landstingspolitik är ett extra intressant område så här i i valtider även om landstingsvalet ofta står lite i skuggan av de val som avgörs på riksdags- och kommunalval. Resultatet i landstingsvalet återspeglar inte alltid resultatet i riksdagsvalet.

Generellt kan man säga att frågor som är lite för stora för enskilda kommuner istället hanteras av landstinget. En liten kommun har kanske inte underlag för ett sjukhus men invånarna där måste ändå ha rätt till bra vård.. Förutom hälso- och sjukvård hör lokaltrafik och regionplanering till de områden där politiska beslut brukar tas på landstingsnivå. Patientavgifter sätts av de olika landstingen och kan alltså variera en del beroende på var i landet bor. Nu har det tagits fram nya regler med högkostnadsskydd för tandläkare Stockholm som påverkar alla som bor i Stockholms län.

Sjukvården är ett landstingspolitiskt område

Hur samhällsservicen ser ut inom de områden där landstinget satt ramarna beror mycket på hur de politiska mandaten fördelats. Olika partier har helt enkelt olika prioriteringar och det återspegla även inom landstingen. Det politiska arbetet inom landstingen kan jämföras med hur det går till på riksdagsnivå. Om det finns en tydlig politiska majoritet kan beslut föregås av förhandlingar och kompromisser.

Politik på fritiden

Det kan åta glassigt att vara politiker men faktum är att ledamöterna i landstingsfullmäktige är så kallade fritidspolitiker. Det innebär att de får arvode för de sammankomster de går på men de har i regel andra jobb vid sidan av eftersom politiken, för dem, inte är en heltidssyssla. Besluten som tas verkställs sedan av sakkunniga. Sverige har idag 20 landsting och åtta regioner. En region har något utökade ansvarsområden och utvecklingen har gått mot mer självbestämmande för landstingen/regionerna.

Landstingspolitiker beslutar om lokaltrafik

Den kanske största utmaningen för politiker på landstingsnivå är att att det ofta handlar om att få till kommunöverskridande samarbeten som kan vara olika gynnsamma beroende på i vilken av den inblandade kommunerna man bor. Beslut kan leda till uppslitande konflikter. Den enda kommunen i Sverige som inte hör till ett landsting är Gotlands kommun.

Den politiska debatten hårdnar nu och det blir därför allt viktigare, ju närmre valet vi kommer, att använda faktaunderbyggd information. Det kan riktas kritik mot en ogenomtänkt illustration och nyheter som bygger på värderingar snarare än sakförhållanden. Detta gäller även landstingens kärnområden; vård, omsorg och lokaltrafik. Glöm inte bort landstingsvalet utan sätt dig in i vilka frågor de olika partierna driver. Det kan påverka sådant som patientavgifter och bussförbindelser på orten där du bor. Även kulturfrågor behandlas ibland av landstingspolitiker är där är skillnaderna stora mellan de olika partierna.

Vad är Almedalsveckan för något?

Vad är Almedalsveckan för något?

Mellan 2-9 juli 2017 så ägde Almedalsveckan rum i Visby på Gotland. Almedalsveckan är Sveriges största politiska mötesplats. Almedalsveckan hade sin premiär redan år 1968 och ett ikoniskt ögonblick ägde då rum. Den dåvarande utbildningsministern Olof Palme stod på ett lastbilsflak och talade till människorna på Kruttorget i Almedalen. Numera så har veckan blivit en kombination av festligheter, roliga aktiviteter och diskussioner om seriösa sakfrågor som är aktuella i landet. Almedalsveckan pågår från söndagen vecka 26 till söndagen vecka 27, vilket betyder att Almedalsveckan pågår i åtta dagar.

Varje dag under Almedalsveckan är tilldelad våra riksdagspartier. På Almedalsveckan 2017 så fick Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt äran att vara den förste partiledaren att hålla tal. Under hela första dagen så låg fokus på just Vänsterpartiet och vart de står i aktuella sakfrågor.

Almedalsveckan är unikt både om vi tittar i Sverige samt i övriga världen. Det finns inget annat evenemang som på riktigt visar om vad demokrati och öppenhet står för. Det är nämligen så att allt och alla har rätt att vistas på Almedalsveckan och alla dess evenemang är dessutom gratis. Är du intresserad av politik och gärna skulle vilja tala med högt uppsatta politiker så är Almedalsveckan en plats för dig.

Såhär såg talarschemat ut till Almedalsveckan 2017:
Jonas Sjöstedt, V
Jan Björklund, L
Annie Lööf, C
Magdalena Andersson, S
Ebba Busch Thor, KD
Jimmie Åkesson, SD
Gustav Fridolin, MP
Anna Kinberg Batra, M.

Almedalsveckans talarschema är rullande, så den som talade sist ena året får tala först året efter.

Almedalsveckan är en oerhört familjevänlig tillställning på det vackra Gotland. Vill man ta en liten paus från all politik så är Gotland en oerhört vacker plats där det finns många sevärdheter. Är ni småbarnsföräldrar och inte vill gå miste om alla sevärdheter så gäller det att ha en barnvagn av hög klass. Bugaboo Buffalo är en barnvagn som klarar av alla utmaningar, stora som små. Om ni använder den vagnen så finns inte längre risken om att gå miste om någon upplevelse.

För att återgå till politiken så brukar följande ämnen vara i fokus på debatter och utfrågningar:
Jämställdhet
Skatter
Miljö
Invandring/Migration
Äldrevård
Sjukvård
och skola

Det är något speciellt med Almedalsveckan. Trots att det ständigt pratas om mycket allvarliga ämnen så är både politiker och medverkande mycket positiva igenom hela veckan.

Missade du årets Almedalsvecka? Oroa dig inte, Almedalsveckan 2018 kommer att bli ett mycket intressant år vad gäller svensk politik. Så Almedalsveckan 2018 kommer att kräva att politikerna verkligen gör sitt allra yttersta för att kunna visa sig värdiga folkets röst.

 

Hur politik kan påverka dig och ditt företag

Hur politik kan påverka dig och ditt företag

Allt som sker i samhället styrs av politik. Är det så att ett företag ändrar priser/utbud eller något alls gällande deras organisation så är det ofta en anpassning efter något politiskt beslut som har tagits. Det som politiken gör skapar en så kallad ”butterfly-effekt”, vilket betyder att ett litet politiskt beslut i t.ex. Haparanda skulle kunna påverka ett helt företag i ett annat land om de skulle ha ett samarbete.

Ett politiskt beslut kan vara allt från en dödsdom till en änglaräddning för företag, stora som små. Något specifikt som kan påverka små/medel och väldigt stora företag i Sverige är t.ex. krav på när företag X ska betala företag Y. Ifall ett företag är i behov att betala en faktura med pengar som ska komma från ett annat företag, och att företaget får något förhinder, vilket i sin tur medför att företaget inte har pengar till att betala av fakturan då de inte fått in sina pengar än. Detta är något som händer ofta och medför att företag är i behov av att sälja sin faktura

När ett företag säljer sin faktura till en bank så betalar fakturaköparen ett rabatterat pris på fakturavärdet, så att företaget inte hamnar i en skuld. Det finns olika termer som kan vara bra att hålla koll på om man är i en sådan situation:
Fakturasäljaren.
Borgenär/fodringsägare.
Gäldenär.
Sälja med regress.
Sälja utan regress.

Det är ingen komplicerad process och har använts, och kommer att fortsätta att användas av företag världen över, stora som små. Då det både finns politiska beslut och andra faktorer som påverkar om hur företag måste anpassa sig för att både överleva och utvecklas.

Men för att lyckas så är det viktigt att man håller koll på hur saker och ting är, och när det riskerar att förändras. Skulle man inte hänga med i svängarna så har vi turen att det finns människor som arbetar med att hjälpa företag att komma ur liknande situationer.

lighthouse