Allt handlar om politik

Allt handlar om politik

 

När människor säger att allt handlar om politik, är detta inte alls att fel. De allra flesta frågor i samhället handlar faktiskt om politik. Naturligtvis kommer du snabbt att kunna säga, att du själv väljer den mat du äter varje dag. Här är det ett eget val och inte alls något som har med politik att göra. Visst kommer det att vara sant, men det kommer samtidigt inte att vara sant till 100 procent. För det mesta kommer du att använda olika saker och ingredienser när du lagar din mat samt när du sköter det övriga som ska göras i hemmet och detta kan vara reglerat av politik.

Som exempel på det kan tas all den information du får gällande vikten av att vara miljövänlig och att ha en hållbar livsstil. Det är idag en stor politisk fråga på både lokala och globala nivåer. I och med detta kommer du att ha fått massor med information om hur bra och miljövänligt det är att exempelvis handla kravmärkta produkter. Du kommer också att ha sett alla den TV-reklam som skapats på grundstenarna i politiken, vilken talar om för dig att du ska använda naturliga och biologiskt nedbrytbara produkter i ditt hem gällande städning och din hygien. Allt detta som påverkar dina val grundar sig i den politik som bedrivs, och som ska påverka människor och styra människor så att världen och samhället fungerar.

Nu kommer det dock att vara de stora frågorna i politiken som är de viktigaste, och bara de kommer att omfatta nästan allt det som livet rör sig kring. Här talas det om hur sjukhusen, vårdcentraler och hemtjänsten ska fungera. Det är något som innefattas av välfärdspolitiken. Inom detta stora område ingår också alla de olika bidrag som finns för alla de som har det mindre bra ställt. Något annat som berör alla i samhället är hur skolorna fungerar och vilken kvalitet dessa ger på utbildningarna som finns. Detta kallas för skolpolitik. Ett tredje exempel av många är vad de pengar du varje månad håller i hand är värda och vad du kan få för dessa. I det fallet handlar det om en kombination av den ekonomiska politiken och den politik som rör arbeten och arbetstillfällen. Det är med andra ord ett mycket komplext system som påverkar den enskilda människan.


Comments are closed.
lighthouse