Pantlån i en osäker omvärld

Pantlån i en osäker omvärld

I en alltmer osäker omvärld, inte minst på politikens område, är det viktigt att se om sitt eget hus. Det är anledningen till att vi här har samlat allt det du bör tänka på när det kommer till din egen privatekonomi. En avgörande faktor för att upprätthålla en stabil ekonomisk situation är att vara medveten …

Läs mer
Läs mer

Politik i världen

Politik i världen

Världen är full av olika typer av politiska partier och politiker som försöker styra och ställa på olika sätt. I en del länder har ett visst parti eller en viss person nästan all makt och dessa brukar kallas för diktaturer. Motsatsen till dessa får anses vara demokratier, varpå folket röstar vilka partier och politiker som …

Läs mer
Läs mer

Socialdemokraternas kris

Socialdemokraternas kris

Socialdemokraterna var under flera decennier vad som kan kallas för ett statsbärande parti. Det moderna Sverige med allt det innebär, det bra och det dåliga, går i någon mån att härleda till socialdemokratisk politik. Den längsta sammanhängande perioden partiet hade makten var i 40 år, mellan 1936-1976. Återkom till makten 1979, tappade den igen 1991, …

Läs mer
Läs mer

Politisk retorik

Politisk retorik

De flesta vet att politiker använder sig av olika retoriska knep för att påverka sina åhörare men också för att utmana eller ställa sina konkurrenter i dålig dager. Det är intressant att analysera hur de går tillväga för att vinna röster och sympatier. Politisk retorik och vältalighet är en konst som man blir skolad inom …

Läs mer
Läs mer

Regeringsfrågan efter valet hösten 2018

Regeringsfrågan efter valet hösten 2018

Efter många turer har till slut förhandlingar om regeringsbildandet börjat inledas mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Men förhandlingarna går trögt. Socialdemokrater och liberaler har svårt att bli eniga när det gäller vissa punkter. Det gäller till exempel skatterna och nivåerna på dem, samt den så kallade värnskatten. Men även vissa lagar inom arbetsrätten. Lagar som …

Läs mer
Läs mer

Är den politiska ideologin mer levande än någonsin?

Är den politiska ideologin mer levande än någonsin?

Skäggig farbröder med allvarsam blick – skrivandes ideologiska politiska manifest i skenet av nedbrunna stearinljus. Från liberalismens två portalfigurer John Locke och Adam Smith till socialismens Karl Marx och Friederich Engels. Ideologierna till liberalismen och socialismen skrevs för långt mer än hundra år sedan – i ett annat samhälle och i en annan tid. Hur …

Läs mer
Läs mer

Politiken i sängkammaren

Politiken i sängkammaren

Allt vi som människor gör i förhållande till andra är i någon mån politiska handlingar. Det inkluderar även vårt samliv och hur vi behandlar varandra i intima situationer. Framförallt nu efter att #MeToo-debatten totalt tagit över mediaflödet. Eftersom det är valår bör man fundera en stund runt vilka normer som styr vårt beteende i sexuellt …

Läs mer
Läs mer

Politik inom landstinget

Politik inom landstinget

Landstingen tog form i vad som kallas kommunalreformen 1862. Att landstingen i Sverige är regionala enheter med ett visst mått av självstyre vet du säkert redan. Men har du koll på inom vilka områden som landstingen har ansvar och beslutsrätt? Det är en av de frågor som vi ska titta lite närmare på i den …

Läs mer
Läs mer

Hur startar man ett politiskt parti?

Hur startar man ett politiskt parti?

Politiska partier är en central och nödvändig del av en fungerande demokrati. Partierna fyller en rad viktiga roller i staten som vi här ska gå igenom. För det första är deras roll att genom väljarnas stöd vinna makten över staten, alltså vinna regeringsställningen. Här är deras roll främst att erbjuda ett politiskt alternativ som kan …

Läs mer
Läs mer

Alliansens historia och framtid

Alliansens historia och framtid

Alliansen bildades år 2004 genom att de fyra partierna till höger på den politiska skalan – Moderaterna, Liberalerna (då Folkpartiet), Centerpartiet och Kristdemokraterna – bestämde sig för att samarbeta inför riksdagsvalet år 2006. Samarbetet ledde till att Alliansen fick majoritet i valet, och kunde bilda regering. De upprepade framgångarna vid riksdagsvalet år 2010, men förlorade …

Läs mer
Läs mer

lighthouse