Kategori: Politik

Hur startar man ett politiskt parti?

Hur startar man ett politiskt parti?

Politiska partier är en central och nödvändig del av en fungerande demokrati. Partierna fyller en rad viktiga roller i staten som vi här ska gå igenom. För det första är deras roll att genom väljarnas stöd vinna makten över staten, alltså vinna regeringsställningen. Här är deras roll främst att erbjuda ett politiskt alternativ som kan locka väljare. Men en annan viktig uppgift partierna har är att värva människor som sedan ska jobba i riksdagen eller för regeringen. I en tid då det politiska deltagandet länge har dalat och många medborgare anser att inget av de politiska partierna representerar dem på ett tillfredsställande vis finns det kanske ett behov av ett förnyande av det politiska klimatet. Och som vi sett kan nya partier relativt snabbt få viktiga roller i riksdagen och regeringen. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är de två exempel på nya partier som lyckats nå avsevärda framgångar i valkampanjerna. Vem vet vad för sorts nya partier som väntar?

Regler för att starta ett parti

En demokrati är byggd på allas rätt att uttrycka sig. Detta innebär inte bara att alla har rätt att göra sin röst hörd, utan det innebär likväl att alla har rätt att försöka få stöd för sina idéer i den representativa församlingen. Därför är det en av de viktigaste demokratiska rättigheterna att starta ett parti. Alla myndiga medborgare kan idag starta ett politiskt parti, och det finns inga regler för hur man ska gå tillväga. Staten har goda skäl till att inte diktera hur politiska partier ska bildas eller se ut. på Valmyndighetens hemsida står det inte mycket som kan hjälpa den som vill starta ett parti. De ger dock förslaget att först starta en ideell förening som grunden för ett parti. En sådan förening kan registreras och öppna ett bankkonto ifall den har mer än tre medlemmar och behöver dessutom en styrelse och stadgar. Ja att starta ett politiskt parti kan verka enkelt, men det svåra ligger inte i att starta partiet. Svårigheterna ligger snarare i att lyckas vinna väljare.

Partiernas viktigaste roll

Men det behövs mer än en organisation för att starta ett lyckat politiskt parti. För det första behöver man pengar. Man måste ha ett visst stöd hos väljarna för att ges bidrag från staten, men tills dess kan man låna pengar via www.sambla.se. Du behöver även en effektiv partiorganisation där man debatterar och utvecklar idéer och som effektivt kan nå ut till väljarna och etablera gräsrotsrörelser. Men det allra viktigaste för ett politiskt parti är att man har en idé om hur man ska förbättra samhället. Sådana idéer är den kanske svåraste delen av den politiska verksamheten. Det gäller inte bara att du har stöd och grund för det du tror behövs göras, utan även att du har argument mot de motsatta idéerna och planerna. Du måste dessutom ha en plan på hur det ska genomföras; en policy behöver stöd från flera håll innan den kan bli verklighet. Bara genom vision kan ett land föras framåt.

Alliansens historia och framtid

Alliansens historia och framtid

Alliansen bildades år 2004 genom att de fyra partierna till höger på den politiska skalan – Moderaterna, Liberalerna (då Folkpartiet), Centerpartiet och Kristdemokraterna – bestämde sig för att samarbeta inför riksdagsvalet år 2006. Samarbetet ledde till att Alliansen fick majoritet i valet, och kunde bilda regering. De upprepade framgångarna vid riksdagsvalet år 2010, men förlorade sedan sin majoritet i valet 2014, då Alliansen meddelade att de ”gick i opposition”. Samarbetet mellan de fyra partierna fortgår med andra ord, och resultatet vid nästa val, 2018, kommer att utvisa Alliansens framtid.

Något som kommer att leva kvar i politiken länge är dock historien kring Alliansens bildande. De fyra dåvarande partiledarna, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Göran Hägglund och Lars Leijonborg, skrev då en gemensam debattartikel där partierna för första gången visade enad front. Det är dock inte debattartikeln som har gått till historien, utan det möte som partiledarna hade hemma hos Maud Olofsson, där de sägs ha badat badtunna tillsammans. Det har i efterhand kommit fram att detta faktiskt aldrig skedde – Olofsson hade inte ens en badtunna vid tillfället – men badtunnan har trots det etsat sig fast i svenska folkets medvetande, och blivit något av ett återkommande skämt inom politiken. Om du själv inspirerades av historien, och skulle vilja ha en badtunna eller jacuzzi så att du också kan bjuda hem vänner att bada, ska du gå in på Buildor.se. Där hittar du bland annat Nordpool utespa Svalbard, som man utan vidare får plats med fyra partiledare (eller vänner) i.

Utbildningar i politik

Utbildningar i politik

Långt ifrån alla politiker är utbildade inom politik – många har istället sakkunskaper inom ett ämnesområde som är relevant för deras ansvarsområde, till exempel ekonomi eller miljö. Den som redan efter gymnasiet vet att hen vill rikta in sig på politiken kan dock välja att studera politik på universitet i mer renodlad form.

Det sker genom att man går ett treårigt program som leder fram till en så kallad pol kand, politices kandidatexamen. Kandidatexamen består av 180 poäng, varav 15 poäng är examensarbetet (kandidatuppsatsen) och 90 poäng ska vara en gradvis fördjupning i huvudämnet. Vanliga kurser som ingår i en pol kand är Nationalekonomi, Statsvetenskap, Statistik och Förvaltningsrätt. I vissa utbildningar ingår även praktik.

Det går att läsa Pol kand-programmet på ett flertal svenska universitet, närmare bestämt Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet. Programmet kan variera något i namn, men innehållet är mer eller mindre detsamma oavsett lärosäte.

Om man inte vill ge sig in i politiken efter avslutad utbildning, utan hellre fortsätter studera politik på högre nivå, kan man gå vidare med att läsa till en politices magisterexamen eller en politices masterexamen. En magisterexamen innebär ytterligare ett års heltidsstudier, medan en masterexamen är två års heltidsstudier. Vid en magisterexamen skriver man ytterligare en uppsats om antingen 15 eller 30 poäng, medan uppsatsen vid en masterexamen alltid omfattar 30 poäng, vilket alltså motsvarar en hel termins studier.

Med så många studieår framför sig kan det vara en bra idé att försöka ordna ett bra boende redan från början, där man är säker på att man får studiero. Något som är mycket viktigt för koncentrationen är till exempel att man har bra luft i hemmet, och när man letar boende kan det därför vara bra att fråga vilken typ av fläktsystem som huset eller lägenheten har. Om det är ett Bacho Minimaster-system kan det nämligen vara för gammalt och behöva bytas ut, vilket självklart bör påverka priset på boendet. Det kan vara ett bra tillfälle att träna på de förhandlingsfärdigheter som man garanterat kommer att behöva om man vill göra en karriär inom politiken.

Demokratiska val – grunden i modern politik

Demokratiska val – grunden i modern politik

Själva grundvalen inom politiken i Sverige och majoriteten av världens länder idag är att landet styrs av folkvalda ledare, som har utsetts genom demokratiska val. I vissa fall används även direkta folkomröstningar som ett sätt att fatta beslut i viktiga politiska frågor som har stor inverkan på landets framtid. Som ett exempel kan nämnas folkomröstningen då Storbritanniens folk röstade om huruvida de skulle gå ut ur EU eller inte.

Även om demokratiska val på det sättet är grunden i modern politik, har demokratin en betydligt längre historia än så. Om man fokuserar på den västerländska delen av världen, brukar man ofta tala om det antika Grekland som demokratins vagga. Det var i Aten som man under perioder implementerade en form av folkstyre, framförallt från år 507 f.Kr. och framåt. Ungefär under samma period styrdes det romerska riket som en republik, med folkförsamlingar som utsåg ämbetsmän, och en senat. Hur dagens politik hade sett ut om denna utveckling fått fortsätta obehindrat kan man bara spekulera kring, för istället för en kontinuerlig demokrati har Europas historia som bekant bestått av många hundra år av monarkier, där kungen och kyrkan har haft absolut makt. Inte förrän i mer eller mindre modern tid har man återigen börjat slå in på den bana som de antika romarna och grekerna påbörjade.

I Sverige ser demokratin ut så att man vart fjärde år väljer representanter, det vill säga ledamöter, till Sveriges högst styrande organ, riksdagen. Idag har alla svenska medborgare över 18 års ålder rösträtt, något som historiskt har varit långt ifrån självklart och varierat beroende på bland annat medborgares kön och samhällsklass. När alla valsedlar har räknats i valet, och ledamöterna till riksdagen har utsetts, föreslår sedan riksdagens talman en statsminister, som i sin tur väljer ut sina ministrar. Därefter ska regeringen godkännas av riksdagen innan det står helt klart vilka som ska styra Sverige under de kommande fyra åren.

Det finns för närvarande åtta riksdagspartier: Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Alla dessa, och alla Sveriges övriga partier som ännu inte har lyckats komma över den 4-procentsspärr som finns för att komma in i riksdagen, slåss om folkets röster i den valrörelse som föregår varje riksdagsval. Förutom omfattande reklamkampanjer med planscher och turnéer Sverige runt, är Almedalsveckan på Gotland ett viktigt tillfälle för partierna att tala om sina agendor och sina vallöften. Det hålls normalt även ett stort antal debatter i tv mellan riksdagspartiernas partiledare, där de strävar efter att svartmåla de andra partiernas politik lika mycket som de vill förhärliga sin egen politik. Som medborgare i ett demokratiskt land har man en skyldighet att hålla sig uppdaterad om de olika partiernas planer och åsikter, för att kunna göra ett informerat val när man står vid valurnan, men ibland kan det kännas överväldigande att konstant lyssna på politiker som kastar paj på varandra. Då kan det vara skönt att ha en egen liten värld att dra sig tillbaka till, som ett växthus, en läshörna eller sitt garage. Det är också en rättighet man har som medborgare i ett demokratiskt land.

Allmänt om politik

Allmänt om politik

 

Politik är något som berör oss alla. En del har ett intresse av det på ett högre plan, medan andra har ett mindre intresse som kanske bara betyder att lyssna på nyheter och gå till valurnan. Efter det kommer det även att finnas de som inte alls är intresserade av politik, eller som tillhör ett extremistiskt parti som inte någonsin kommer att accepteras i ett val. Hur det än ligger till med intresset och vad olika människor väljer att följa, kommer politik att vara något som är mycket viktigt. Politk är just det som styr hur allt fungerar i det land du bor i.

För att utreda vad politik är måste det gås tillbaka mycket långt i tiden. Faktiskt så långt som till de gamla grekerna. Där fanns ordet i det grekiska språket och hade betydelsen statskonst. Denna betydelse passar lika bra in på ordet politik i det svenska språket också. Här handlar politik om hur staten och alla de kommuner som finns ska sköts. idag är politik något som finns inom precis alla de olika områden som måste ha en organisation och regler för att skötas. Politiken delas då upp i olika grupper, vilka i huvudsak består av oppositionen och regeringen.

Regeringen är det organ som fått väljarnas förtroende att sköta Sverige och driva igenom olika politiska frågor under en period av fyra år. Oppositionen är den sidan i politiken som förlorade valet. Nu finns det inget som säger att oppositionen hela tiden måste motverka den sittande regeringen. I mångt och mycket är det faktiskt så att dessa sidor många gånger enkelt kan enas i de stora och övergripande frågorna. Dock är frågorna så många att det ibland blir omöjligt att enas. Det kan leda till två olika resultat. I ena fallet kan det finnas ett parti som har en vågmästarroll, vilket gör att de kan tippa över och rädda den sittande regeringen.

I det andra och svåraste fallet kan det leda till att regeringen tippas, och får avgå. I dessa fall handlar det om att sitta ned och försöka lösa problemet mellan parterna, eller så handlar det helt enkelt om att utlysa nyval. Som du snabbt ser är det ett avancerat och snårigt kapitel gällande politik och hur den ska skötas på bästa sätt. Det beror i mångt och mycket på att samhället är uppbyggt på ett mycket komplicerat sätt, där det finns många små instanser innan frågorna slutligen hamnar på det stora bordet. Detta är inget som är speciellt för Sverige, utan något som finns i varje enskild land med ett demokratiskt statsskick där det ska hållas val vart fjärde år. Vill man upprätthålla demokrati är det oerhört viktigt att alla regler följs så inte någon ledare eller parti plötsligt kan ta över, som i en diktatur.

Allt handlar om politik

Allt handlar om politik

 

När människor säger att allt handlar om politik, är detta inte alls att fel. De allra flesta frågor i samhället handlar faktiskt om politik. Naturligtvis kommer du snabbt att kunna säga, att du själv väljer den mat du äter varje dag. Här är det ett eget val och inte alls något som har med politik att göra. Visst kommer det att vara sant, men det kommer samtidigt inte att vara sant till 100 procent. För det mesta kommer du att använda olika saker och ingredienser när du lagar din mat samt när du sköter det övriga som ska göras i hemmet och detta kan vara reglerat av politik.

Som exempel på det kan tas all den information du får gällande vikten av att vara miljövänlig och att ha en hållbar livsstil. Det är idag en stor politisk fråga på både lokala och globala nivåer. I och med detta kommer du att ha fått massor med information om hur bra och miljövänligt det är att exempelvis handla kravmärkta produkter. Du kommer också att ha sett alla den TV-reklam som skapats på grundstenarna i politiken, vilken talar om för dig att du ska använda naturliga och biologiskt nedbrytbara produkter i ditt hem gällande städning och din hygien. Allt detta som påverkar dina val grundar sig i den politik som bedrivs, och som ska påverka människor och styra människor så att världen och samhället fungerar.

Nu kommer det dock att vara de stora frågorna i politiken som är de viktigaste, och bara de kommer att omfatta nästan allt det som livet rör sig kring. Här talas det om hur sjukhusen, vårdcentraler och hemtjänsten ska fungera. Det är något som innefattas av välfärdspolitiken. Inom detta stora område ingår också alla de olika bidrag som finns för alla de som har det mindre bra ställt. Något annat som berör alla i samhället är hur skolorna fungerar och vilken kvalitet dessa ger på utbildningarna som finns. Detta kallas för skolpolitik. Ett tredje exempel av många är vad de pengar du varje månad håller i hand är värda och vad du kan få för dessa. I det fallet handlar det om en kombination av den ekonomiska politiken och den politik som rör arbeten och arbetstillfällen. Det är med andra ord ett mycket komplext system som påverkar den enskilda människan.

När du vill göra karriär inom politiken

När du vill göra karriär inom politiken

 

Om du inte alls har något intresse av politik, kommer kanske denna artikel inte alls att vara intressant. Något som du dock bör göra är att skaffa dig ett mindre intresse och ha generell kunskap om politiken. Det är något som ska räknas som en skyldighet för alla och inte något som en del kan bortse ifrån. Har du dock ett större intresse av politik och vill göra skillnad genom att engagera dig mer, kan du läsa här. Ett sådant intresse brukar många gånger starta i unga år redan i skolan. Om det gör så och det finns flera intresserade i en liten grupp brukar dessa personer redan då ansluta sig till en ungdomssektion inom politiken.

I det fallet kommer alla de olika partier som finns att ha en sektion för unga. När detta sker brukar det vara lättare att följa med och ta de steg som krävs för att välja rätt utbildningar och komma vidare inom det politiska parti du har anslutit dig till.

Nu kommer det naturligtvis inte vara en nödvändighet att ha anslutit sig till politiken i mycket unga år, utan här finns det de som har skapat sitt intresse runt 25 årsåldern eller senare. Det kan många gånger ses på en del av de flyktingar som kommit till Sverige, vilka idag har skapat ett intresse av den svenska politiken och till och med numera sitter i regeringen. Naturligtvis finns det även många svenskar som har gått samma väg, och det börjar nästan alltid på det lokala planet i kommunfullmäktige, som brukar vara det lägsta organet inom ett lands politiska kedja. Därifrån kan du sedan utvecklas och bli vald till högre poster inom politiken.

Politiska frågor inom EU

Politiska frågor inom EU

 

Det finns också mycket inom politiken som rör globala frågor, samt alla de olika frågor som rör Europa och dessa länders samarbete med den övriga världen. För detta finns det ett stort organ som kallas för EU, Europeiska Unionen, som har växt sig starkare och starkare med åren. Detta har skett genom att flera länder anslutit sig till detta organ, och idag ska samverka för att lösa de stora frågorna gällande politiken mellan olika länder på en global nivå.

Här finns det de som säger att detta har lyckats bra och att EU fyller en stor funktion inom politiken. Dock finns det också andra som säger att det är ett mycket trögt maskineri som är svårt att hantera, samtidigt som de också anser att EU går in och styr för mycket i de interna politiska frågorna som rör varje enskilt land. Något som är helt klart är att EU har stora problem. Om detta är något som kan lösas eller om unionen måste upplösas är det ingen som för närvarande vet.

Viktiga politiska frågor

Viktiga politiska frågor

 

När det ska talas om viktiga politiska frågor kan det nästan verka löjligt. Här kommer de som inte har något intresse säga att allt är skräp och dravel, medan de med ett stort intresse kommer säga att alla frågor är viktiga. Det finns dock frågor som anses vara av större vikt, samt de som ses vara grundpelarna i den svenska politiken. Det är främst fyra stycken stora frågor och delar inom den svenska politiken. Här handlar det för det första om det sociala skyddsnätet och de bidrag som ingår i den svenska välfärdspolitiken. Det är något som inte får tullas på för mycket.

De andra tre handlar om arbetsmarknadspolitiken, miljöpolitiken samt den ekonomiska politiken. Dessa fyra delar är de grundstenar som alla andra politiska frågor egentligen bygger på. Nu kommer det att finnas många som anser att flyktingpolitiken är något mycket stort. Visst är det så, men det är också en mycket känslig fråga. Här handlar det om det humanistiska inom politiken och att alla människor har ett värde, samt även om de moraliska aspekter som ska representera Sverige som ett väl ansett land i Europa och övriga världen.

Politiska frågor på det lokala planet

Politiska frågor på det lokala planet

 

Inom politiken finns det stora och små frågor. Det brukar i allmänhet handla om vilken nivå dessa frågor ligger på. Nu är det inte heller så att de frågor som ligger på en lägre nivå är mindre viktiga, enbart att de är av vikt för ett mindre antal människor. I det fallet handlar det om politiska frågor på det lokala planet. Den instans som handhar och sköter dessa frågor, samt beslutar om den, brukar i de flesta fall vara kommunfullmäktige. Detta är en instans som finns i varje kommun.

Tidigare var det ganska svårt för allmänheten att ta del av vad som hände och skedde i denna instans. Idag har det blivit mycket enklare med hjälp av Internet. Alla kommuner har idag en hemsida, där alla som bor i kommunen kan ta del av det som sker och de frågor det beslutas om i kommunfullmäktige. Många av de svenska kommunerna har idag även börjat att sända de sammankomster som sker via live-tv eller så finns hela mötet som film att se precis efter det avslutats. Helt enkelt är det lättare för alla som vill veta vad som händer och sker i kommunen de lever i.

lighthouse