Författare: admin

Politisk retorik

Politisk retorik

De flesta vet att politiker använder sig av olika retoriska knep för att påverka sina åhörare men också för att utmana eller ställa sina konkurrenter i dålig dager. Det är intressant att analysera hur de går tillväga för att vinna röster och sympatier. Politisk retorik och vältalighet är en konst som man blir skolad inom och om politikerna själva saknar den talang som behövs finns det retoriker i deras stab som förser dem med tal, metaforer, retoriska frågor och andra knep för att få det övertag som behövs i debatter och tal.

Kurser i vältalighet

Det finns gott om utbildningsmöjligheter för den som vill finslipa sin retorik för att kunna ta hem debatter och vinna argument. På https://www.kompetensexpress.se finns skräddarsydda online kurser där man kan använda sig av e-learning plattformar för att utveckla sina färdigheter inom det retoriska området. Hur går politikerna tillväga för att vinna folkets röster och förtroende? Det är enklare än man skulle kunna tro.

Målgrupp

För att vinna förtroenden måste man som retoriker först identifiera vilken målgrupp man vänder sig till. Politikerna kan naturligtvis sin politiska inriktning både utan och innan, men ibland är det nödvändigt att till exempel adressera en specifik grupp ur väljarskaran direkt. Miljöpartister pratar till exempel utpräglat om miljön och använder metaforer och bildspråk som utmålar oppositionen som miljöbovar. På detta sätt skapar de också en sammanhållning inom det egna ledet genom att ställa grupp mot grupp.

Om en socialdemokratisk politiker till exempel vill vinna förtroenden hos de grupper i samhället som är mest utsatta besöker man kanske gärna äldreboenden och visar upp sitt engagemang i TV samtidigt som man talar om solidaritet och använder ett moget och välvårdat språk. Vallöften är något som gärna basuneras ut vitt och brett och politiker lovar gärna bot och bättring och kan sälja in i princip vad som helst.

Argumentation

En politiker som inte vågar sticka ut hakan och argumentera mot andra politiker i till exempel paneldebatter och som inte kan hålla sig till ämnet, försvara sina ena åsikter och ståndpunkter eller ifrågasätta andras ger inget förtroendegivande intryck. Denna förmåga kan man naturligtvis träna upp som politiker. När man börjar analysera vad politikerna verkligen säger och hur de säger det kan man upptäcka deras politiska retorik och börja genomskåda knepen som de tar till för att vinna såväl poäng som politiska röster.

Generella påståenden

Ett retoriskt knep som en hel del politiker använder sig av är att göra generella påståenden som ingen kan säga emot. Alla vill väl minska klyftorna i samhället men det som glöms bort är att faktiskt sätta fingret på hur detta ska göras. Många gånger skriker politiker högt om orättvisor och pekar finger mot varandra men de erbjuder inga lösningar på vare sig frågan eller påståendet. Däremot vinner de en del politiska poäng genom att beröra en fråga som bekymrar majoriteten av alla väljare.

Regeringsfrågan efter valet hösten 2018

Regeringsfrågan efter valet hösten 2018

Efter många turer har till slut förhandlingar om regeringsbildandet börjat inledas mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Men förhandlingarna går trögt. Socialdemokrater och liberaler har svårt att bli eniga när det gäller vissa punkter. Det gäller till exempel skatterna och nivåerna på dem, samt den så kallade värnskatten. Men även vissa lagar inom arbetsrätten. Lagar som i nuläget tryggar anställningar för de anställda. De liberala partierna vill förändra och luckra upp lagarna. Det skulle kunna göra det enklare för företag att säga upp eller ersätta anställda vid arbetsbrist. Detta är dock något som socialdemokraterna har vänt sig emot, men nu har Stefan Löfven i en intervju med Dagens Nyheter öppnat upp för att kanske förändra LAS-reglerna om turordning trots allt. Lagen som har paragrafer om anställningstrygghet heter Lagen om anställningsskydd, eller LAS, kort och gott.

En annan sak som man är oeniga om, en konfliktkälla, är lönerna. Sverige har ju inga lagstadgade minimilöner. Men fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har så kallade kollektivavtal där arbetsmarknadens parter har stort utrymme att förhandla. De liberala partierna vill förändra ett och annat och öppna upp för att sänka ingångslönerna för vissa grupper med 30 procent, samtidigt som de menar att det endast ska gälla ingångslöner och endast vissa grupper på arbetsmarknaden, som nyanlända och långtidsarbetslösa. Lönerna ska sänkas med 30 procent jämfört med nuvarande nivåer i nu gällande kollektivavtal om de liberala partierna får som de vill.

Det liberala argumentet som förs fram är att lägre löner är nödvändiga för att flera invandrare ska få in ett fotfäste på arbetsmarknaden. Socialdemokrater är, av ganska naturliga orsaker, kanske kritiska mot tanken på att sänka lönerna med 30 procent, från dagens 21 000 kronor i månaden till 14 700 kronor i månaden för visa grupper inom arbetarklassen. Socialdemokraterna menar att lägre löner lär spridas och påverka även andra arbetares löner.

För att göra saken ännu mer komplicerad så har två liberalkonservativa partier, Moderaterna och Kristdemokraterna, drivit igenom en statsbudget med stöd av Sverigedemokraterna. En budget som bland annat river upp den flygskatt som regeringen Löfven tog och drev igenom tillsammans med Miljöpartiet. Detta kan påverka flygpriserna men även göra att vissa turer från mindre orter kanske ställs in. Men smålänningar kan vara nöjda, flyg mellan Stockholm och Jönköping lär dock knappast påverkas.

Den nya budgeten innebär att en potentiell ny vänster/mittenregering i Sverige som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de två liberala partierna Liberalerna och Centerpartiet behöver regera med en konservativ budget, åtminstone fram tills hösten år 2019.

Den nuvarande M/KD-budgeten innehåller bland annat även indraget stöd till kultur, vilket gör att kommuner får minskat stöd till kulturskolor och att inträdet till statliga muséer blir dyrare igen. Den innehåller även ett utökat anslag till polismyndigheten och skattesänkningar för cirka 20 miljarder kronor.

Är den politiska ideologin mer levande än någonsin?

Är den politiska ideologin mer levande än någonsin?

Skäggig farbröder med allvarsam blick – skrivandes ideologiska politiska manifest i skenet av nedbrunna stearinljus. Från liberalismens två portalfigurer John Locke och Adam Smith till socialismens Karl Marx och Friederich Engels. Ideologierna till liberalismen och socialismen skrevs för långt mer än hundra år sedan – i ett annat samhälle och i en annan tid. Hur mycket av stamfädernas ideologiska politiska manifest kan ses i den politiska debatten idag? En del menar på allvar att exempelvis Adam Smith och hans ideologi om den fria marknadens kapitalism idag nått världens ände. Dock kan de ideologiska spåren tydligt skönjas genom höger / vänsterskalan i svensk blockpolitik. Hur ägandet skall finansieras och distribueras i samhället är mycket tydligt sett längst till vänster och längst till höger. Ett privat ägande står längst till höger och statligt ägande längst till vänster. Där liberalerna förespråkar marknadskrafterna och privatiseringar emedan vänstern förespråkar statligt ägande och icke vinster i vård, skola och omsorg.

Socialism, Liberalism och Konservatism

För ca: 60 år sedan uttryckte DN:s chefredaktör och tillika statsvetaren Herbert Tingsten att “ideologierna var döda”. Mycket tyder på att de är högst levande och aktuella i den politiska debatten idag. Intressant är även att företrädare för de olika politiska partierna inte alls håller med om ideologiernas utdöende existens utan snarare tvärtom! Studerar man valet 2018 är det riktigt tydligt vilka ideologier som råder i svensk politik precis nu. Vill du studera demokrati och statsvetenskap på ett mer genomgående akademiskt sätt rekommenderas en läsning av Hpguiden.se för statsvetenskap är en populär utbildning och ger en mycket god allmänbildning inom politik och stat. Hursomhelst i valet som precis har varit blev socialismen ändock starkast i Sverige och representeras av socialdemokraternas knappa valseger. Därefter kommer liberalismen på god andraplats genom liberalerna och sedan på tredje plats konservatismen genom Sverige Demokraterna. I grunden kan sistnämnda partiet ses som extremt socialkonservativt och i förlängningen ett uttryck för rasism. Kort och gott, allt bättre förr enligt Sverige Demokraterna.

I en globaliserad värld – en regional nationell politik?

Tyvärr bedriver länderna en regional politik i en alltmer globaliserad värld. För det är regionen Sverige först eller Europa först. Inte regionen globalt. Inte världen först. Utan specifikt utvalda regioner och länder som skall gynnas av den poltik som förs. Och detsamma gäller https://www.dagenssamhalle.se/kronika/populistiska-protektionister-aer-de-stora-vinnarna-26075 EU som i grunden för en protektionistisk handelspolitik. EU-politiker vill ta beslut som är bra för regionen EU oavsett det gäller handel, miljö, jordbruk eller migrationen. Komplexiteten inom den politiska sfären idag – är att nationerna driver en regional politik i en globaliserad värld. Världen står för helt nya utmaningar och en osäker framtid. En lösning skulle kunna vara ett världsparlament och att införa världsmedborgarskap åt alla människor på planeten. Låt hela mänskligheten påverka demokratin och framtiden.

Hur startar man ett politiskt parti?

Hur startar man ett politiskt parti?

Politiska partier är en central och nödvändig del av en fungerande demokrati. Partierna fyller en rad viktiga roller i staten som vi här ska gå igenom. För det första är deras roll att genom väljarnas stöd vinna makten över staten, alltså vinna regeringsställningen. Här är deras roll främst att erbjuda ett politiskt alternativ som kan locka väljare. Men en annan viktig uppgift partierna har är att värva människor som sedan ska jobba i riksdagen eller för regeringen. I en tid då det politiska deltagandet länge har dalat och många medborgare anser att inget av de politiska partierna representerar dem på ett tillfredsställande vis finns det kanske ett behov av ett förnyande av det politiska klimatet. Och som vi sett kan nya partier relativt snabbt få viktiga roller i riksdagen och regeringen. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är de två exempel på nya partier som lyckats nå avsevärda framgångar i valkampanjerna. Vem vet vad för sorts nya partier som väntar?

Regler för att starta ett parti

En demokrati är byggd på allas rätt att uttrycka sig. Detta innebär inte bara att alla har rätt att göra sin röst hörd, utan det innebär likväl att alla har rätt att försöka få stöd för sina idéer i den representativa församlingen. Därför är det en av de viktigaste demokratiska rättigheterna att starta ett parti. Alla myndiga medborgare kan idag starta ett politiskt parti, och det finns inga regler för hur man ska gå tillväga. Staten har goda skäl till att inte diktera hur politiska partier ska bildas eller se ut. på Valmyndighetens hemsida står det inte mycket som kan hjälpa den som vill starta ett parti. De ger dock förslaget att först starta en ideell förening som grunden för ett parti. En sådan förening kan registreras och öppna ett bankkonto ifall den har mer än tre medlemmar och behöver dessutom en styrelse och stadgar. Ja att starta ett politiskt parti kan verka enkelt, men det svåra ligger inte i att starta partiet. Svårigheterna ligger snarare i att lyckas vinna väljare.

Partiernas viktigaste roll

Men det behövs mer än en organisation för att starta ett lyckat politiskt parti. För det första behöver man pengar. Man måste ha ett visst stöd hos väljarna för att ges bidrag från staten, men tills dess kan man låna pengar via www.sambla.se. Du behöver även en effektiv partiorganisation där man debatterar och utvecklar idéer och som effektivt kan nå ut till väljarna och etablera gräsrotsrörelser. Men det allra viktigaste för ett politiskt parti är att man har en idé om hur man ska förbättra samhället. Sådana idéer är den kanske svåraste delen av den politiska verksamheten. Det gäller inte bara att du har stöd och grund för det du tror behövs göras, utan även att du har argument mot de motsatta idéerna och planerna. Du måste dessutom ha en plan på hur det ska genomföras; en policy behöver stöd från flera håll innan den kan bli verklighet. Bara genom vision kan ett land föras framåt.

Alliansens historia och framtid

Alliansens historia och framtid

Alliansen bildades år 2004 genom att de fyra partierna till höger på den politiska skalan – Moderaterna, Liberalerna (då Folkpartiet), Centerpartiet och Kristdemokraterna – bestämde sig för att samarbeta inför riksdagsvalet år 2006. Samarbetet ledde till att Alliansen fick majoritet i valet, och kunde bilda regering. De upprepade framgångarna vid riksdagsvalet år 2010, men förlorade sedan sin majoritet i valet 2014, då Alliansen meddelade att de ”gick i opposition”. Samarbetet mellan de fyra partierna fortgår med andra ord, och resultatet vid nästa val, 2018, kommer att utvisa Alliansens framtid.

Något som kommer att leva kvar i politiken länge är dock historien kring Alliansens bildande. De fyra dåvarande partiledarna, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Göran Hägglund och Lars Leijonborg, skrev då en gemensam debattartikel där partierna för första gången visade enad front. Det är dock inte debattartikeln som har gått till historien, utan det möte som partiledarna hade hemma hos Maud Olofsson, där de sägs ha badat badtunna tillsammans. Det har i efterhand kommit fram att detta faktiskt aldrig skedde – Olofsson hade inte ens en badtunna vid tillfället – men badtunnan har trots det etsat sig fast i svenska folkets medvetande, och blivit något av ett återkommande skämt inom politiken. Om du själv inspirerades av historien, och skulle vilja ha en badtunna eller jacuzzi så att du också kan bjuda hem vänner att bada, ska du gå in på Buildor.se. Där hittar du bland annat Nordpool utespa Svalbard, som man utan vidare får plats med fyra partiledare (eller vänner) i.

Vad är Almedalsveckan för något?

Vad är Almedalsveckan för något?

Mellan 2-9 juli 2017 så ägde Almedalsveckan rum i Visby på Gotland. Almedalsveckan är Sveriges största politiska mötesplats. Almedalsveckan hade sin premiär redan år 1968 och ett ikoniskt ögonblick ägde då rum. Den dåvarande utbildningsministern Olof Palme stod på ett lastbilsflak och talade till människorna på Kruttorget i Almedalen. Numera så har veckan blivit en kombination av festligheter, roliga aktiviteter och diskussioner om seriösa sakfrågor som är aktuella i landet. Almedalsveckan pågår från söndagen vecka 26 till söndagen vecka 27, vilket betyder att Almedalsveckan pågår i åtta dagar.

Varje dag under Almedalsveckan är tilldelad våra riksdagspartier. På Almedalsveckan 2017 så fick Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt äran att vara den förste partiledaren att hålla tal. Under hela första dagen så låg fokus på just Vänsterpartiet och vart de står i aktuella sakfrågor.

Almedalsveckan är unikt både om vi tittar i Sverige samt i övriga världen. Det finns inget annat evenemang som på riktigt visar om vad demokrati och öppenhet står för. Det är nämligen så att allt och alla har rätt att vistas på Almedalsveckan och alla dess evenemang är dessutom gratis. Är du intresserad av politik och gärna skulle vilja tala med högt uppsatta politiker så är Almedalsveckan en plats för dig.

Såhär såg talarschemat ut till Almedalsveckan 2017:
Jonas Sjöstedt, V
Jan Björklund, L
Annie Lööf, C
Magdalena Andersson, S
Ebba Busch Thor, KD
Jimmie Åkesson, SD
Gustav Fridolin, MP
Anna Kinberg Batra, M.

Almedalsveckans talarschema är rullande, så den som talade sist ena året får tala först året efter.

Almedalsveckan är en oerhört familjevänlig tillställning på det vackra Gotland. Vill man ta en liten paus från all politik så är Gotland en oerhört vacker plats där det finns många sevärdheter. Är ni småbarnsföräldrar och inte vill gå miste om alla sevärdheter så gäller det att ha en barnvagn av hög klass. Bugaboo Buffalo är en barnvagn som klarar av alla utmaningar, stora som små. Om ni använder den vagnen så finns inte längre risken om att gå miste om någon upplevelse.

För att återgå till politiken så brukar följande ämnen vara i fokus på debatter och utfrågningar:
Jämställdhet
Skatter
Miljö
Invandring/Migration
Äldrevård
Sjukvård
och skola

Det är något speciellt med Almedalsveckan. Trots att det ständigt pratas om mycket allvarliga ämnen så är både politiker och medverkande mycket positiva igenom hela veckan.

Missade du årets Almedalsvecka? Oroa dig inte, Almedalsveckan 2018 kommer att bli ett mycket intressant år vad gäller svensk politik. Så Almedalsveckan 2018 kommer att kräva att politikerna verkligen gör sitt allra yttersta för att kunna visa sig värdiga folkets röst.

 

Utbildningar i politik

Utbildningar i politik

Långt ifrån alla politiker är utbildade inom politik – många har istället sakkunskaper inom ett ämnesområde som är relevant för deras ansvarsområde, till exempel ekonomi eller miljö. Den som redan efter gymnasiet vet att hen vill rikta in sig på politiken kan dock välja att studera politik på universitet i mer renodlad form.

Det sker genom att man går ett treårigt program som leder fram till en så kallad pol kand, politices kandidatexamen. Kandidatexamen består av 180 poäng, varav 15 poäng är examensarbetet (kandidatuppsatsen) och 90 poäng ska vara en gradvis fördjupning i huvudämnet. Vanliga kurser som ingår i en pol kand är Nationalekonomi, Statsvetenskap, Statistik och Förvaltningsrätt. I vissa utbildningar ingår även praktik.

Det går att läsa Pol kand-programmet på ett flertal svenska universitet, närmare bestämt Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet. Programmet kan variera något i namn, men innehållet är mer eller mindre detsamma oavsett lärosäte.

Om man inte vill ge sig in i politiken efter avslutad utbildning, utan hellre fortsätter studera politik på högre nivå, kan man gå vidare med att läsa till en politices magisterexamen eller en politices masterexamen. En magisterexamen innebär ytterligare ett års heltidsstudier, medan en masterexamen är två års heltidsstudier. Vid en magisterexamen skriver man ytterligare en uppsats om antingen 15 eller 30 poäng, medan uppsatsen vid en masterexamen alltid omfattar 30 poäng, vilket alltså motsvarar en hel termins studier.

Med så många studieår framför sig kan det vara en bra idé att försöka ordna ett bra boende redan från början, där man är säker på att man får studiero. Något som är mycket viktigt för koncentrationen är till exempel att man har bra luft i hemmet, och när man letar boende kan det därför vara bra att fråga vilken typ av fläktsystem som huset eller lägenheten har. Om det är ett Bacho Minimaster-system kan det nämligen vara för gammalt och behöva bytas ut, vilket självklart bör påverka priset på boendet. Det kan vara ett bra tillfälle att träna på de förhandlingsfärdigheter som man garanterat kommer att behöva om man vill göra en karriär inom politiken.

Demokratiska val – grunden i modern politik

Demokratiska val – grunden i modern politik

Själva grundvalen inom politiken i Sverige och majoriteten av världens länder idag är att landet styrs av folkvalda ledare, som har utsetts genom demokratiska val. I vissa fall används även direkta folkomröstningar som ett sätt att fatta beslut i viktiga politiska frågor som har stor inverkan på landets framtid. Som ett exempel kan nämnas folkomröstningen då Storbritanniens folk röstade om huruvida de skulle gå ut ur EU eller inte.

Även om demokratiska val på det sättet är grunden i modern politik, har demokratin en betydligt längre historia än så. Om man fokuserar på den västerländska delen av världen, brukar man ofta tala om det antika Grekland som demokratins vagga. Det var i Aten som man under perioder implementerade en form av folkstyre, framförallt från år 507 f.Kr. och framåt. Ungefär under samma period styrdes det romerska riket som en republik, med folkförsamlingar som utsåg ämbetsmän, och en senat. Hur dagens politik hade sett ut om denna utveckling fått fortsätta obehindrat kan man bara spekulera kring, för istället för en kontinuerlig demokrati har Europas historia som bekant bestått av många hundra år av monarkier, där kungen och kyrkan har haft absolut makt. Inte förrän i mer eller mindre modern tid har man återigen börjat slå in på den bana som de antika romarna och grekerna påbörjade.

I Sverige ser demokratin ut så att man vart fjärde år väljer representanter, det vill säga ledamöter, till Sveriges högst styrande organ, riksdagen. Idag har alla svenska medborgare över 18 års ålder rösträtt, något som historiskt har varit långt ifrån självklart och varierat beroende på bland annat medborgares kön och samhällsklass. När alla valsedlar har räknats i valet, och ledamöterna till riksdagen har utsetts, föreslår sedan riksdagens talman en statsminister, som i sin tur väljer ut sina ministrar. Därefter ska regeringen godkännas av riksdagen innan det står helt klart vilka som ska styra Sverige under de kommande fyra åren.

Det finns för närvarande åtta riksdagspartier: Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Alla dessa, och alla Sveriges övriga partier som ännu inte har lyckats komma över den 4-procentsspärr som finns för att komma in i riksdagen, slåss om folkets röster i den valrörelse som föregår varje riksdagsval. Förutom omfattande reklamkampanjer med planscher och turnéer Sverige runt, är Almedalsveckan på Gotland ett viktigt tillfälle för partierna att tala om sina agendor och sina vallöften. Det hålls normalt även ett stort antal debatter i tv mellan riksdagspartiernas partiledare, där de strävar efter att svartmåla de andra partiernas politik lika mycket som de vill förhärliga sin egen politik. Som medborgare i ett demokratiskt land har man en skyldighet att hålla sig uppdaterad om de olika partiernas planer och åsikter, för att kunna göra ett informerat val när man står vid valurnan, men ibland kan det kännas överväldigande att konstant lyssna på politiker som kastar paj på varandra. Då kan det vara skönt att ha en egen liten värld att dra sig tillbaka till, som ett växthus, en läshörna eller sitt garage. Det är också en rättighet man har som medborgare i ett demokratiskt land.

Hur politik kan påverka dig och ditt företag

Hur politik kan påverka dig och ditt företag

Allt som sker i samhället styrs av politik. Är det så att ett företag ändrar priser/utbud eller något alls gällande deras organisation så är det ofta en anpassning efter något politiskt beslut som har tagits. Det som politiken gör skapar en så kallad ”butterfly-effekt”, vilket betyder att ett litet politiskt beslut i t.ex. Haparanda skulle kunna påverka ett helt företag i ett annat land om de skulle ha ett samarbete.

Ett politiskt beslut kan vara allt från en dödsdom till en änglaräddning för företag, stora som små. Något specifikt som kan påverka små/medel och väldigt stora företag i Sverige är t.ex. krav på när företag X ska betala företag Y. Ifall ett företag är i behov att betala en faktura med pengar som ska komma från ett annat företag, och att företaget får något förhinder, vilket i sin tur medför att företaget inte har pengar till att betala av fakturan då de inte fått in sina pengar än. Detta är något som händer ofta och medför att företag är i behov av att sälja sin faktura

När ett företag säljer sin faktura till en bank så betalar fakturaköparen ett rabatterat pris på fakturavärdet, så att företaget inte hamnar i en skuld. Det finns olika termer som kan vara bra att hålla koll på om man är i en sådan situation:
Fakturasäljaren.
Borgenär/fodringsägare.
Gäldenär.
Sälja med regress.
Sälja utan regress.

Det är ingen komplicerad process och har använts, och kommer att fortsätta att användas av företag världen över, stora som små. Då det både finns politiska beslut och andra faktorer som påverkar om hur företag måste anpassa sig för att både överleva och utvecklas.

Men för att lyckas så är det viktigt att man håller koll på hur saker och ting är, och när det riskerar att förändras. Skulle man inte hänga med i svängarna så har vi turen att det finns människor som arbetar med att hjälpa företag att komma ur liknande situationer.

Allmänt om politik

Allmänt om politik

 

Politik är något som berör oss alla. En del har ett intresse av det på ett högre plan, medan andra har ett mindre intresse som kanske bara betyder att lyssna på nyheter och gå till valurnan. Efter det kommer det även att finnas de som inte alls är intresserade av politik, eller som tillhör ett extremistiskt parti som inte någonsin kommer att accepteras i ett val. Hur det än ligger till med intresset och vad olika människor väljer att följa, kommer politik att vara något som är mycket viktigt. Politk är just det som styr hur allt fungerar i det land du bor i.

För att utreda vad politik är måste det gås tillbaka mycket långt i tiden. Faktiskt så långt som till de gamla grekerna. Där fanns ordet i det grekiska språket och hade betydelsen statskonst. Denna betydelse passar lika bra in på ordet politik i det svenska språket också. Här handlar politik om hur staten och alla de kommuner som finns ska sköts. idag är politik något som finns inom precis alla de olika områden som måste ha en organisation och regler för att skötas. Politiken delas då upp i olika grupper, vilka i huvudsak består av oppositionen och regeringen.

Regeringen är det organ som fått väljarnas förtroende att sköta Sverige och driva igenom olika politiska frågor under en period av fyra år. Oppositionen är den sidan i politiken som förlorade valet. Nu finns det inget som säger att oppositionen hela tiden måste motverka den sittande regeringen. I mångt och mycket är det faktiskt så att dessa sidor många gånger enkelt kan enas i de stora och övergripande frågorna. Dock är frågorna så många att det ibland blir omöjligt att enas. Det kan leda till två olika resultat. I ena fallet kan det finnas ett parti som har en vågmästarroll, vilket gör att de kan tippa över och rädda den sittande regeringen.

I det andra och svåraste fallet kan det leda till att regeringen tippas, och får avgå. I dessa fall handlar det om att sitta ned och försöka lösa problemet mellan parterna, eller så handlar det helt enkelt om att utlysa nyval. Som du snabbt ser är det ett avancerat och snårigt kapitel gällande politik och hur den ska skötas på bästa sätt. Det beror i mångt och mycket på att samhället är uppbyggt på ett mycket komplicerat sätt, där det finns många små instanser innan frågorna slutligen hamnar på det stora bordet. Detta är inget som är speciellt för Sverige, utan något som finns i varje enskild land med ett demokratiskt statsskick där det ska hållas val vart fjärde år. Vill man upprätthålla demokrati är det oerhört viktigt att alla regler följs så inte någon ledare eller parti plötsligt kan ta över, som i en diktatur.