Är det bara regeringen som har makt inom politiken?

Är det bara regeringen som har makt inom politiken?

 

På frågan om det bara är regeringen som har makt inom politiken, är svaret nej. Ibland är det till och med så att den sittande regeringen inte alls har någon som helst makt i vissa frågor. Detta handlar om de gånger som opinionen växer sig starkare inom vissa sakfrågor, och på så sätt skapas grunden för det som kallas för en demokratisk process. Om enbart den sittande regeringen hade makten, skulle det istället vara mera likt en diktatur.

Nu kommer det även att finnas ett stort organ utanför både oppositionen och regeringen som har en mycket stor makt då det gäller arbete och löner. Det är alla de olika fackförbund och arbetsgivarorganisationer som finns. Här kan det vid vissa förhandlingar gå mycket hett till, och i dessa fall brukar regeringen vara den som står som medlare för att lösa konflikten som uppstått. Dessa organisationer är mycket viktiga för att driva samhället framåt tillsammans med politiker.


Comments are closed.
lighthouse