Författare: adrian

Demokratiska val – grunden i modern politik

Demokratiska val – grunden i modern politik

Själva grundvalen inom politiken i Sverige och majoriteten av världens länder idag är att landet styrs av folkvalda ledare, som har utsetts genom demokratiska val. I vissa fall används även direkta folkomröstningar som ett sätt att fatta beslut i viktiga politiska frågor som har stor inverkan på landets framtid. Som ett exempel kan nämnas folkomröstningen då Storbritanniens folk röstade om huruvida de skulle gå ut ur EU eller inte.

Även om demokratiska val på det sättet är grunden i modern politik, har demokratin en betydligt längre historia än så. Om man fokuserar på den västerländska delen av världen, brukar man ofta tala om det antika Grekland som demokratins vagga. Det var i Aten som man under perioder implementerade en form av folkstyre, framförallt från år 507 f.Kr. och framåt. Ungefär under samma period styrdes det romerska riket som en republik, med folkförsamlingar som utsåg ämbetsmän, och en senat. Hur dagens politik hade sett ut om denna utveckling fått fortsätta obehindrat kan man bara spekulera kring, för istället för en kontinuerlig demokrati har Europas historia som bekant bestått av många hundra år av monarkier, där kungen och kyrkan har haft absolut makt. Inte förrän i mer eller mindre modern tid har man återigen börjat slå in på den bana som de antika romarna och grekerna påbörjade.

I Sverige ser demokratin ut så att man vart fjärde år väljer representanter, det vill säga ledamöter, till Sveriges högst styrande organ, riksdagen. Idag har alla svenska medborgare över 18 års ålder rösträtt, något som historiskt har varit långt ifrån självklart och varierat beroende på bland annat medborgares kön och samhällsklass. När alla valsedlar har räknats i valet, och ledamöterna till riksdagen har utsetts, föreslår sedan riksdagens talman en statsminister, som i sin tur väljer ut sina ministrar. Därefter ska regeringen godkännas av riksdagen innan det står helt klart vilka som ska styra Sverige under de kommande fyra åren.

Det finns för närvarande åtta riksdagspartier: Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Alla dessa, och alla Sveriges övriga partier som ännu inte har lyckats komma över den 4-procentsspärr som finns för att komma in i riksdagen, slåss om folkets röster i den valrörelse som föregår varje riksdagsval. Förutom omfattande reklamkampanjer med planscher och turnéer Sverige runt, är Almedalsveckan på Gotland ett viktigt tillfälle för partierna att tala om sina agendor och sina vallöften. Det hålls normalt även ett stort antal debatter i tv mellan riksdagspartiernas partiledare, där de strävar efter att svartmåla de andra partiernas politik lika mycket som de vill förhärliga sin egen politik. Som medborgare i ett demokratiskt land har man en skyldighet att hålla sig uppdaterad om de olika partiernas planer och åsikter, för att kunna göra ett informerat val när man står vid valurnan, men ibland kan det kännas överväldigande att konstant lyssna på politiker som kastar paj på varandra. Då kan det vara skönt att ha en egen liten värld att dra sig tillbaka till, som ett växthus, en läshörna eller sitt garage. Det är också en rättighet man har som medborgare i ett demokratiskt land.

Hur politik kan påverka dig och ditt företag

Hur politik kan påverka dig och ditt företag

Allt som sker i samhället styrs av politik. Är det så att ett företag ändrar priser/utbud eller något alls gällande deras organisation så är det ofta en anpassning efter något politiskt beslut som har tagits. Det som politiken gör skapar en så kallad ”butterfly-effekt”, vilket betyder att ett litet politiskt beslut i t.ex. Haparanda skulle kunna påverka ett helt företag i ett annat land om de skulle ha ett samarbete.

Ett politiskt beslut kan vara allt från en dödsdom till en änglaräddning för företag, stora som små. Något specifikt som kan påverka små/medel och väldigt stora företag i Sverige är t.ex. krav på när företag X ska betala företag Y. Ifall ett företag är i behov att betala en faktura med pengar som ska komma från ett annat företag, och att företaget får något förhinder, vilket i sin tur medför att företaget inte har pengar till att betala av fakturan då de inte fått in sina pengar än. Detta är något som händer ofta och medför att företag är i behov av att sälja sin faktura

När ett företag säljer sin faktura till en bank så betalar fakturaköparen ett rabatterat pris på fakturavärdet, så att företaget inte hamnar i en skuld. Det finns olika termer som kan vara bra att hålla koll på om man är i en sådan situation:
Fakturasäljaren.
Borgenär/fodringsägare.
Gäldenär.
Sälja med regress.
Sälja utan regress.

Det är ingen komplicerad process och har använts, och kommer att fortsätta att användas av företag världen över, stora som små. Då det både finns politiska beslut och andra faktorer som påverkar om hur företag måste anpassa sig för att både överleva och utvecklas.

Men för att lyckas så är det viktigt att man håller koll på hur saker och ting är, och när det riskerar att förändras. Skulle man inte hänga med i svängarna så har vi turen att det finns människor som arbetar med att hjälpa företag att komma ur liknande situationer.

Allmänt om politik

Allmänt om politik

 

Politik är något som berör oss alla. En del har ett intresse av det på ett högre plan, medan andra har ett mindre intresse som kanske bara betyder att lyssna på nyheter och gå till valurnan. Efter det kommer det även att finnas de som inte alls är intresserade av politik, eller som tillhör ett extremistiskt parti som inte någonsin kommer att accepteras i ett val. Hur det än ligger till med intresset och vad olika människor väljer att följa, kommer politik att vara något som är mycket viktigt. Politk är just det som styr hur allt fungerar i det land du bor i.

För att utreda vad politik är måste det gås tillbaka mycket långt i tiden. Faktiskt så långt som till de gamla grekerna. Där fanns ordet i det grekiska språket och hade betydelsen statskonst. Denna betydelse passar lika bra in på ordet politik i det svenska språket också. Här handlar politik om hur staten och alla de kommuner som finns ska sköts. idag är politik något som finns inom precis alla de olika områden som måste ha en organisation och regler för att skötas. Politiken delas då upp i olika grupper, vilka i huvudsak består av oppositionen och regeringen.

Regeringen är det organ som fått väljarnas förtroende att sköta Sverige och driva igenom olika politiska frågor under en period av fyra år. Oppositionen är den sidan i politiken som förlorade valet. Nu finns det inget som säger att oppositionen hela tiden måste motverka den sittande regeringen. I mångt och mycket är det faktiskt så att dessa sidor många gånger enkelt kan enas i de stora och övergripande frågorna. Dock är frågorna så många att det ibland blir omöjligt att enas. Det kan leda till två olika resultat. I ena fallet kan det finnas ett parti som har en vågmästarroll, vilket gör att de kan tippa över och rädda den sittande regeringen.

I det andra och svåraste fallet kan det leda till att regeringen tippas, och får avgå. I dessa fall handlar det om att sitta ned och försöka lösa problemet mellan parterna, eller så handlar det helt enkelt om att utlysa nyval. Som du snabbt ser är det ett avancerat och snårigt kapitel gällande politik och hur den ska skötas på bästa sätt. Det beror i mångt och mycket på att samhället är uppbyggt på ett mycket komplicerat sätt, där det finns många små instanser innan frågorna slutligen hamnar på det stora bordet. Detta är inget som är speciellt för Sverige, utan något som finns i varje enskild land med ett demokratiskt statsskick där det ska hållas val vart fjärde år. Vill man upprätthålla demokrati är det oerhört viktigt att alla regler följs så inte någon ledare eller parti plötsligt kan ta över, som i en diktatur.

Allt handlar om politik

Allt handlar om politik

 

När människor säger att allt handlar om politik, är detta inte alls att fel. De allra flesta frågor i samhället handlar faktiskt om politik. Naturligtvis kommer du snabbt att kunna säga, att du själv väljer den mat du äter varje dag. Här är det ett eget val och inte alls något som har med politik att göra. Visst kommer det att vara sant, men det kommer samtidigt inte att vara sant till 100 procent. För det mesta kommer du att använda olika saker och ingredienser när du lagar din mat samt när du sköter det övriga som ska göras i hemmet och detta kan vara reglerat av politik.

Som exempel på det kan tas all den information du får gällande vikten av att vara miljövänlig och att ha en hållbar livsstil. Det är idag en stor politisk fråga på både lokala och globala nivåer. I och med detta kommer du att ha fått massor med information om hur bra och miljövänligt det är att exempelvis handla kravmärkta produkter. Du kommer också att ha sett alla den TV-reklam som skapats på grundstenarna i politiken, vilken talar om för dig att du ska använda naturliga och biologiskt nedbrytbara produkter i ditt hem gällande städning och din hygien. Allt detta som påverkar dina val grundar sig i den politik som bedrivs, och som ska påverka människor och styra människor så att världen och samhället fungerar.

Nu kommer det dock att vara de stora frågorna i politiken som är de viktigaste, och bara de kommer att omfatta nästan allt det som livet rör sig kring. Här talas det om hur sjukhusen, vårdcentraler och hemtjänsten ska fungera. Det är något som innefattas av välfärdspolitiken. Inom detta stora område ingår också alla de olika bidrag som finns för alla de som har det mindre bra ställt. Något annat som berör alla i samhället är hur skolorna fungerar och vilken kvalitet dessa ger på utbildningarna som finns. Detta kallas för skolpolitik. Ett tredje exempel av många är vad de pengar du varje månad håller i hand är värda och vad du kan få för dessa. I det fallet handlar det om en kombination av den ekonomiska politiken och den politik som rör arbeten och arbetstillfällen. Det är med andra ord ett mycket komplext system som påverkar den enskilda människan.

När du vill göra karriär inom politiken

När du vill göra karriär inom politiken

 

Om du inte alls har något intresse av politik, kommer kanske denna artikel inte alls att vara intressant. Något som du dock bör göra är att skaffa dig ett mindre intresse och ha generell kunskap om politiken. Det är något som ska räknas som en skyldighet för alla och inte något som en del kan bortse ifrån. Har du dock ett större intresse av politik och vill göra skillnad genom att engagera dig mer, kan du läsa här. Ett sådant intresse brukar många gånger starta i unga år redan i skolan. Om det gör så och det finns flera intresserade i en liten grupp brukar dessa personer redan då ansluta sig till en ungdomssektion inom politiken.

I det fallet kommer alla de olika partier som finns att ha en sektion för unga. När detta sker brukar det vara lättare att följa med och ta de steg som krävs för att välja rätt utbildningar och komma vidare inom det politiska parti du har anslutit dig till.

Nu kommer det naturligtvis inte vara en nödvändighet att ha anslutit sig till politiken i mycket unga år, utan här finns det de som har skapat sitt intresse runt 25 årsåldern eller senare. Det kan många gånger ses på en del av de flyktingar som kommit till Sverige, vilka idag har skapat ett intresse av den svenska politiken och till och med numera sitter i regeringen. Naturligtvis finns det även många svenskar som har gått samma väg, och det börjar nästan alltid på det lokala planet i kommunfullmäktige, som brukar vara det lägsta organet inom ett lands politiska kedja. Därifrån kan du sedan utvecklas och bli vald till högre poster inom politiken.

Politiska frågor inom EU

Politiska frågor inom EU

 

Det finns också mycket inom politiken som rör globala frågor, samt alla de olika frågor som rör Europa och dessa länders samarbete med den övriga världen. För detta finns det ett stort organ som kallas för EU, Europeiska Unionen, som har växt sig starkare och starkare med åren. Detta har skett genom att flera länder anslutit sig till detta organ, och idag ska samverka för att lösa de stora frågorna gällande politiken mellan olika länder på en global nivå.

Här finns det de som säger att detta har lyckats bra och att EU fyller en stor funktion inom politiken. Dock finns det också andra som säger att det är ett mycket trögt maskineri som är svårt att hantera, samtidigt som de också anser att EU går in och styr för mycket i de interna politiska frågorna som rör varje enskilt land. Något som är helt klart är att EU har stora problem. Om detta är något som kan lösas eller om unionen måste upplösas är det ingen som för närvarande vet.

Viktiga politiska frågor

Viktiga politiska frågor

 

När det ska talas om viktiga politiska frågor kan det nästan verka löjligt. Här kommer de som inte har något intresse säga att allt är skräp och dravel, medan de med ett stort intresse kommer säga att alla frågor är viktiga. Det finns dock frågor som anses vara av större vikt, samt de som ses vara grundpelarna i den svenska politiken. Det är främst fyra stycken stora frågor och delar inom den svenska politiken. Här handlar det för det första om det sociala skyddsnätet och de bidrag som ingår i den svenska välfärdspolitiken. Det är något som inte får tullas på för mycket.

De andra tre handlar om arbetsmarknadspolitiken, miljöpolitiken samt den ekonomiska politiken. Dessa fyra delar är de grundstenar som alla andra politiska frågor egentligen bygger på. Nu kommer det att finnas många som anser att flyktingpolitiken är något mycket stort. Visst är det så, men det är också en mycket känslig fråga. Här handlar det om det humanistiska inom politiken och att alla människor har ett värde, samt även om de moraliska aspekter som ska representera Sverige som ett väl ansett land i Europa och övriga världen.

Politiska frågor på det lokala planet

Politiska frågor på det lokala planet

 

Inom politiken finns det stora och små frågor. Det brukar i allmänhet handla om vilken nivå dessa frågor ligger på. Nu är det inte heller så att de frågor som ligger på en lägre nivå är mindre viktiga, enbart att de är av vikt för ett mindre antal människor. I det fallet handlar det om politiska frågor på det lokala planet. Den instans som handhar och sköter dessa frågor, samt beslutar om den, brukar i de flesta fall vara kommunfullmäktige. Detta är en instans som finns i varje kommun.

Tidigare var det ganska svårt för allmänheten att ta del av vad som hände och skedde i denna instans. Idag har det blivit mycket enklare med hjälp av Internet. Alla kommuner har idag en hemsida, där alla som bor i kommunen kan ta del av det som sker och de frågor det beslutas om i kommunfullmäktige. Många av de svenska kommunerna har idag även börjat att sända de sammankomster som sker via live-tv eller så finns hela mötet som film att se precis efter det avslutats. Helt enkelt är det lättare för alla som vill veta vad som händer och sker i kommunen de lever i.

Är det bara regeringen som har makt inom politiken?

Är det bara regeringen som har makt inom politiken?

 

På frågan om det bara är regeringen som har makt inom politiken, är svaret nej. Ibland är det till och med så att den sittande regeringen inte alls har någon som helst makt i vissa frågor. Detta handlar om de gånger som opinionen växer sig starkare inom vissa sakfrågor, och på så sätt skapas grunden för det som kallas för en demokratisk process. Om enbart den sittande regeringen hade makten, skulle det istället vara mera likt en diktatur.

Nu kommer det även att finnas ett stort organ utanför både oppositionen och regeringen som har en mycket stor makt då det gäller arbete och löner. Det är alla de olika fackförbund och arbetsgivarorganisationer som finns. Här kan det vid vissa förhandlingar gå mycket hett till, och i dessa fall brukar regeringen vara den som står som medlare för att lösa konflikten som uppstått. Dessa organisationer är mycket viktiga för att driva samhället framåt tillsammans med politiker.

lighthouse