Hur startar man ett politiskt parti?

Hur startar man ett politiskt parti?

Politiska partier är en central och nödvändig del av en fungerande demokrati. Partierna fyller en rad viktiga roller i staten som vi här ska gå igenom. För det första är deras roll att genom väljarnas stöd vinna makten över staten, alltså vinna regeringsställningen. Här är deras roll främst att erbjuda ett politiskt alternativ som kan locka väljare. Men en annan viktig uppgift partierna har är att värva människor som sedan ska jobba i riksdagen eller för regeringen. I en tid då det politiska deltagandet länge har dalat och många medborgare anser att inget av de politiska partierna representerar dem på ett tillfredsställande vis finns det kanske ett behov av ett förnyande av det politiska klimatet. Och som vi sett kan nya partier relativt snabbt få viktiga roller i riksdagen och regeringen. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är de två exempel på nya partier som lyckats nå avsevärda framgångar i valkampanjerna. Vem vet vad för sorts nya partier som väntar?

Regler för att starta ett parti

En demokrati är byggd på allas rätt att uttrycka sig. Detta innebär inte bara att alla har rätt att göra sin röst hörd, utan det innebär likväl att alla har rätt att försöka få stöd för sina idéer i den representativa församlingen. Därför är det en av de viktigaste demokratiska rättigheterna att starta ett parti. Alla myndiga medborgare kan idag starta ett politiskt parti, och det finns inga regler för hur man ska gå tillväga. Staten har goda skäl till att inte diktera hur politiska partier ska bildas eller se ut. på Valmyndighetens hemsida står det inte mycket som kan hjälpa den som vill starta ett parti. De ger dock förslaget att först starta en ideell förening som grunden för ett parti. En sådan förening kan registreras och öppna ett bankkonto ifall den har mer än tre medlemmar och behöver dessutom en styrelse och stadgar. Ja att starta ett politiskt parti kan verka enkelt, men det svåra ligger inte i att starta partiet. Svårigheterna ligger snarare i att lyckas vinna väljare.

Partiernas viktigaste roll

Men det behövs mer än en organisation för att starta ett lyckat politiskt parti. För det första behöver man pengar. Man måste ha ett visst stöd hos väljarna för att ges bidrag från staten, men tills dess kan man låna pengar via www.sambla.se. Du behöver även en effektiv partiorganisation där man debatterar och utvecklar idéer och som effektivt kan nå ut till väljarna och etablera gräsrotsrörelser. Men det allra viktigaste för ett politiskt parti är att man har en idé om hur man ska förbättra samhället. Sådana idéer är den kanske svåraste delen av den politiska verksamheten. Det gäller inte bara att du har stöd och grund för det du tror behövs göras, utan även att du har argument mot de motsatta idéerna och planerna. Du måste dessutom ha en plan på hur det ska genomföras; en policy behöver stöd från flera håll innan den kan bli verklighet. Bara genom vision kan ett land föras framåt.


Comments are closed.
lighthouse