Utbildningar i politik

Utbildningar i politik

Långt ifrån alla politiker är utbildade inom politik – många har istället sakkunskaper inom ett ämnesområde som är relevant för deras ansvarsområde, till exempel ekonomi eller miljö. Den som redan efter gymnasiet vet att hen vill rikta in sig på politiken kan dock välja att studera politik på universitet i mer renodlad form.

Det sker genom att man går ett treårigt program som leder fram till en så kallad pol kand, politices kandidatexamen. Kandidatexamen består av 180 poäng, varav 15 poäng är examensarbetet (kandidatuppsatsen) och 90 poäng ska vara en gradvis fördjupning i huvudämnet. Vanliga kurser som ingår i en pol kand är Nationalekonomi, Statsvetenskap, Statistik och Förvaltningsrätt. I vissa utbildningar ingår även praktik.

Det går att läsa Pol kand-programmet på ett flertal svenska universitet, närmare bestämt Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet. Programmet kan variera något i namn, men innehållet är mer eller mindre detsamma oavsett lärosäte.

Om man inte vill ge sig in i politiken efter avslutad utbildning, utan hellre fortsätter studera politik på högre nivå, kan man gå vidare med att läsa till en politices magisterexamen eller en politices masterexamen. En magisterexamen innebär ytterligare ett års heltidsstudier, medan en masterexamen är två års heltidsstudier. Vid en magisterexamen skriver man ytterligare en uppsats om antingen 15 eller 30 poäng, medan uppsatsen vid en masterexamen alltid omfattar 30 poäng, vilket alltså motsvarar en hel termins studier.

Med så många studieår framför sig kan det vara en bra idé att försöka ordna ett bra boende redan från början, där man är säker på att man får studiero. Något som är mycket viktigt för koncentrationen är till exempel att man har bra luft i hemmet, och när man letar boende kan det därför vara bra att fråga vilken typ av fläktsystem som huset eller lägenheten har. Om det är ett Bacho Minimaster-system kan det nämligen vara för gammalt och behöva bytas ut, vilket självklart bör påverka priset på boendet. Det kan vara ett bra tillfälle att träna på de förhandlingsfärdigheter som man garanterat kommer att behöva om man vill göra en karriär inom politiken.


Comments are closed.
lighthouse