När du vill göra karriär inom politiken

När du vill göra karriär inom politiken

  Om du inte alls har något intresse av politik, kommer kanske denna artikel inte alls att vara intressant. Något som du dock bör göra är att skaffa dig ett mindre intresse och ha generell kunskap om politiken. Det är något som ska räknas som en skyldighet för alla och inte något som en del kan …

Läs mer
Läs mer

Politiska frågor inom EU

Politiska frågor inom EU

  Det finns också mycket inom politiken som rör globala frågor, samt alla de olika frågor som rör Europa och dessa länders samarbete med den övriga världen. För detta finns det ett stort organ som kallas för EU, Europeiska Unionen, som har växt sig starkare och starkare med åren. Detta har skett genom att flera …

Läs mer
Läs mer

Viktiga politiska frågor

Viktiga politiska frågor

  När det ska talas om viktiga politiska frågor kan det nästan verka löjligt. Här kommer de som inte har något intresse säga att allt är skräp och dravel, medan de med ett stort intresse kommer säga att alla frågor är viktiga. Det finns dock frågor som anses vara av större vikt, samt de som …

Läs mer
Läs mer

Politiska frågor på det lokala planet

Politiska frågor på det lokala planet

  Inom politiken finns det stora och små frågor. Det brukar i allmänhet handla om vilken nivå dessa frågor ligger på. Nu är det inte heller så att de frågor som ligger på en lägre nivå är mindre viktiga, enbart att de är av vikt för ett mindre antal människor. I det fallet handlar det …

Läs mer
Läs mer

Är det bara regeringen som har makt inom politiken?

Är det bara regeringen som har makt inom politiken?

  På frågan om det bara är regeringen som har makt inom politiken, är svaret nej. Ibland är det till och med så att den sittande regeringen inte alls har någon som helst makt i vissa frågor. Detta handlar om de gånger som opinionen växer sig starkare inom vissa sakfrågor, och på så sätt skapas …

Läs mer
Läs mer

lighthouse