Är det bara regeringen som har makt inom politiken?

Är det bara regeringen som har makt inom politiken?

  På frågan om det bara är regeringen som har makt inom politiken, är svaret nej. Ibland är det till och med så att den sittande regeringen inte alls har någon som helst makt i vissa frågor. Detta handlar om de gånger som opinionen växer sig starkare inom vissa sakfrågor, och på så sätt skapas …

Läs mer
Läs mer

lighthouse