Författare: admin

Politik i världen

Politik i världen

Världen är full av olika typer av politiska partier och politiker som försöker styra och ställa på olika sätt. I en del länder har ett visst parti eller en viss person nästan all makt och dessa brukar kallas för diktaturer. Motsatsen till dessa får anses vara demokratier, varpå folket röstar vilka partier och politiker som ska styra landet. Diktaturer och demokratier kan anses vara varandras motpoler och det finns en mängd olika varianter mellan dessa. Därför kommer denna artikel kolla närmre på vad politik är och vad det innebär.

Vad är politik?

Generellt sett är politik en typ av arena där människor med olika åsikter kan samlas för att diskutera och ta fram förslag. En del politiker har mer eller mindre makt, varpå makten kan mätas i form av pengar, anhängare och inflytande inom statsapparaten. På så sätt finns det politiker som har mer inflytande än andra.

Det huvudsakliga syftet med politik är att länder ska kunna drivas så effektivt som möjligt, vilket människor ska kunna få nytta av. Dessvärre är detta inte alltid fallet, utan det finns flera exempel där demokratiskt valda ledare har blivit maktgalna. Därför är det viktigt att det inte bara är politiker som har makt, utan makten inom en stat bör delas upp i olika organ. I USA är makten exempelvis uppdelad mellan vita huset, kongressen och högsta domstolen.

Vad gör politiker?

Politikers jobb är huvudsakligen att göra samhället bättre. Det kan exempelvis handla om en utbildningsminister som vill köpa in mattehjälp för barn som har det tufft i skolan. Detta är något som kostar pengar, men genom att politiker hanterar en budget finns det möjlighet för dem att lämna förslag kring denna typ av punkter.

Politiker kan också lämna förslag kring mer omfattande projekt, exempelvis utbyggnad av infrastruktur. Detta görs oftast genom att staten lägger upp olika typer av projekt på nätet, varpå företag kan buda för att genomföra projekten. Exempelvis ska Stockholms tunnelbana byggas ut och renoveras, varpå ett kinesiskt bolag har vunnit kontraktet att utföra arbetet. I Sverige och EU funkar detta system väldigt bra, men i länder i Afrika och Asien kan denna typ av projekt leda till korruption. Ofta handlar det om att politiker har privata företag som får kontrakten och pengarna att genomföra projekten, varpå arbetet aldrig påbörjas.

lighthouse