Kategori: Politik

Politik i världen

Politik i världen

Världen är full av olika typer av politiska partier och politiker som försöker styra och ställa på olika sätt. I en del länder har ett visst parti eller en viss person nästan all makt och dessa brukar kallas för diktaturer. Motsatsen till dessa får anses vara demokratier, varpå folket röstar vilka partier och politiker som ska styra landet. Diktaturer och demokratier kan anses vara varandras motpoler och det finns en mängd olika varianter mellan dessa. Därför kommer denna artikel kolla närmre på vad politik är och vad det innebär.

Vad är politik?

Generellt sett är politik en typ av arena där människor med olika åsikter kan samlas för att diskutera och ta fram förslag. En del politiker har mer eller mindre makt, varpå makten kan mätas i form av pengar, anhängare och inflytande inom statsapparaten. På så sätt finns det politiker som har mer inflytande än andra.

Det huvudsakliga syftet med politik är att länder ska kunna drivas så effektivt som möjligt, vilket människor ska kunna få nytta av. Dessvärre är detta inte alltid fallet, utan det finns flera exempel där demokratiskt valda ledare har blivit maktgalna. Därför är det viktigt att det inte bara är politiker som har makt, utan makten inom en stat bör delas upp i olika organ. I USA är makten exempelvis uppdelad mellan vita huset, kongressen och högsta domstolen.

Vad gör politiker?

Politikers jobb är huvudsakligen att göra samhället bättre. Det kan exempelvis handla om en utbildningsminister som vill köpa in mattehjälp för barn som har det tufft i skolan. Detta är något som kostar pengar, men genom att politiker hanterar en budget finns det möjlighet för dem att lämna förslag kring denna typ av punkter.

Politiker kan också lämna förslag kring mer omfattande projekt, exempelvis utbyggnad av infrastruktur. Detta görs oftast genom att staten lägger upp olika typer av projekt på nätet, varpå företag kan buda för att genomföra projekten. Exempelvis ska Stockholms tunnelbana byggas ut och renoveras, varpå ett kinesiskt bolag har vunnit kontraktet att utföra arbetet. I Sverige och EU funkar detta system väldigt bra, men i länder i Afrika och Asien kan denna typ av projekt leda till korruption. Ofta handlar det om att politiker har privata företag som får kontrakten och pengarna att genomföra projekten, varpå arbetet aldrig påbörjas.

Socialdemokraternas kris

Socialdemokraternas kris

Socialdemokraterna var under flera decennier vad som kan kallas för ett statsbärande parti. Det moderna Sverige med allt det innebär, det bra och det dåliga, går i någon mån att härleda till socialdemokratisk politik. Den längsta sammanhängande perioden partiet hade makten var i 40 år, mellan 1936-1976. Återkom till makten 1979, tappade den igen 1991, vann tillbaka den 1994 och tappade den igen 2006. Sedan det valet då Alliansen fick regeringsmakten tycks det som att Socialdemokraterna inte hittat tillbaka till det parti de en gång var. Krisen har i någon mån varit konstant. Vad består krisen i, och vilken är vägen fram?

Någon kris i kommunikationen blir det dock inte om ditt företag använder sig av Telness som mobiloperatör. De är Sveriges enda mobiloperatör som helt och hållet riktat in sig på företag. Därför kan de erbjuda mobilabonnemang som är särskilt fördelaktiga för just företag, med passande tillvalstjänster som telefonväxel med mera. Titta på Telness så får du veta mer vad de kan göra för ditt företag.

En relativ kris

Man ska inte glömma att krisen i Socialdemokraterna i någon mån är relativ, det betraktas som att SAP befinner sig i kris i relation till det parti de en gång var. Det vill säga att de är ett parti som haft stöd av fler än 50 procent av Sveriges väljare. Men de är förstås fortfarande ett av Sveriges två-tre största partier med väljarsiffror strax över 20 procent. Nyligen exploderade hur som helst den interna kritiken i partiet med avgångskrav på nuvarande partiledare Stefan Löfven. Till viss del hänger kraven samman med att nyligen genomförda opinionsmätningar visat att Sverigedemokraterna kan ha gått om S, vilket gör de förstnämnda till Sveriges just nu största parti.

Andra frågor som pressar partiledningen är ett eskalerande gängvåld och en mängd eftergifter partiet tvingades göra för att kunna bilda regering, det avtal som blivit känt som januariavtalet.

Jag påpekade förut att krisen är relativ. För Socialdemokraterna handlar det förstås om en kris, som vid det här laget pågått ett tag. Sett utifrån går det dock att argumentera för att det snarare handlar om en slags normalisering. Socialdemokraterna har gått från att vara politiska dominanter till att bli ett parti bland alla andra. Om du har 50 miljoner på banken och förlorar 40 av dem så har du 10 kvar. För dig personligen kan det visserligen beskrivas som en ekonomisk kris, men den har knappast lämnat dig som en fattiglapp.

Alldeles oavsett vad krisen består i står det klart att Socialdemokraterna är i behov av att hitta en ny identitet som bättre stämmer överens med hur moderna partier fungerar. Svensk socialdemokrati är inte ensam om den här utvecklingen, utan samma skeende går igen i andra europeiska länder. Det tycks därför vara något större som pågår, och S har bara att anpassa sig.

Politisk retorik

Politisk retorik

De flesta vet att politiker använder sig av olika retoriska knep för att påverka sina åhörare men också för att utmana eller ställa sina konkurrenter i dålig dager. Det är intressant att analysera hur de går tillväga för att vinna röster och sympatier. Politisk retorik och vältalighet är en konst som man blir skolad inom och om politikerna själva saknar den talang som behövs finns det retoriker i deras stab som förser dem med tal, metaforer, retoriska frågor och andra knep för att få det övertag som behövs i debatter och tal.

Kurser i vältalighet

Det finns gott om utbildningsmöjligheter för den som vill finslipa sin retorik för att kunna ta hem debatter och vinna argument. På https://www.kompetensexpress.se finns skräddarsydda online kurser där man kan använda sig av e-learning plattformar för att utveckla sina färdigheter inom det retoriska området. Hur går politikerna tillväga för att vinna folkets röster och förtroende? Det är enklare än man skulle kunna tro.

Målgrupp

För att vinna förtroenden måste man som retoriker först identifiera vilken målgrupp man vänder sig till. Politikerna kan naturligtvis sin politiska inriktning både utan och innan, men ibland är det nödvändigt att till exempel adressera en specifik grupp ur väljarskaran direkt. Miljöpartister pratar till exempel utpräglat om miljön och använder metaforer och bildspråk som utmålar oppositionen som miljöbovar. På detta sätt skapar de också en sammanhållning inom det egna ledet genom att ställa grupp mot grupp.

Om en socialdemokratisk politiker till exempel vill vinna förtroenden hos de grupper i samhället som är mest utsatta besöker man kanske gärna äldreboenden och visar upp sitt engagemang i TV samtidigt som man talar om solidaritet och använder ett moget och välvårdat språk. Vallöften är något som gärna basuneras ut vitt och brett och politiker lovar gärna bot och bättring och kan sälja in i princip vad som helst.

Argumentation

En politiker som inte vågar sticka ut hakan och argumentera mot andra politiker i till exempel paneldebatter och som inte kan hålla sig till ämnet, försvara sina ena åsikter och ståndpunkter eller ifrågasätta andras ger inget förtroendegivande intryck. Denna förmåga kan man naturligtvis träna upp som politiker. När man börjar analysera vad politikerna verkligen säger och hur de säger det kan man upptäcka deras politiska retorik och börja genomskåda knepen som de tar till för att vinna såväl poäng som politiska röster.

Generella påståenden

Ett retoriskt knep som en hel del politiker använder sig av är att göra generella påståenden som ingen kan säga emot. Alla vill väl minska klyftorna i samhället men det som glöms bort är att faktiskt sätta fingret på hur detta ska göras. Många gånger skriker politiker högt om orättvisor och pekar finger mot varandra men de erbjuder inga lösningar på vare sig frågan eller påståendet. Däremot vinner de en del politiska poäng genom att beröra en fråga som bekymrar majoriteten av alla väljare.

Regeringsfrågan efter valet hösten 2018

Regeringsfrågan efter valet hösten 2018

Efter många turer har till slut förhandlingar om regeringsbildandet börjat inledas mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Men förhandlingarna går trögt. Socialdemokrater och liberaler har svårt att bli eniga när det gäller vissa punkter. Det gäller till exempel skatterna och nivåerna på dem, samt den så kallade värnskatten. Men även vissa lagar inom arbetsrätten. Lagar som i nuläget tryggar anställningar för de anställda. De liberala partierna vill förändra och luckra upp lagarna. Det skulle kunna göra det enklare för företag att säga upp eller ersätta anställda vid arbetsbrist. Detta är dock något som socialdemokraterna har vänt sig emot, men nu har Stefan Löfven i en intervju med Dagens Nyheter öppnat upp för att kanske förändra LAS-reglerna om turordning trots allt. Lagen som har paragrafer om anställningstrygghet heter Lagen om anställningsskydd, eller LAS, kort och gott.

En annan sak som man är oeniga om, en konfliktkälla, är lönerna. Sverige har ju inga lagstadgade minimilöner. Men fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har så kallade kollektivavtal där arbetsmarknadens parter har stort utrymme att förhandla. De liberala partierna vill förändra ett och annat och öppna upp för att sänka ingångslönerna för vissa grupper med 30 procent, samtidigt som de menar att det endast ska gälla ingångslöner och endast vissa grupper på arbetsmarknaden, som nyanlända och långtidsarbetslösa. Lönerna ska sänkas med 30 procent jämfört med nuvarande nivåer i nu gällande kollektivavtal om de liberala partierna får som de vill.

Det liberala argumentet som förs fram är att lägre löner är nödvändiga för att flera invandrare ska få in ett fotfäste på arbetsmarknaden. Socialdemokrater är, av ganska naturliga orsaker, kanske kritiska mot tanken på att sänka lönerna med 30 procent, från dagens 21 000 kronor i månaden till 14 700 kronor i månaden för visa grupper inom arbetarklassen. Socialdemokraterna menar att lägre löner lär spridas och påverka även andra arbetares löner.

För att göra saken ännu mer komplicerad så har två liberalkonservativa partier, Moderaterna och Kristdemokraterna, drivit igenom en statsbudget med stöd av Sverigedemokraterna. En budget som bland annat river upp den flygskatt som regeringen Löfven tog och drev igenom tillsammans med Miljöpartiet. Detta kan påverka flygpriserna men även göra att vissa turer från mindre orter kanske ställs in. Men smålänningar kan vara nöjda, flyg mellan Stockholm och Jönköping lär dock knappast påverkas.

Den nya budgeten innebär att en potentiell ny vänster/mittenregering i Sverige som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de två liberala partierna Liberalerna och Centerpartiet behöver regera med en konservativ budget, åtminstone fram tills hösten år 2019.

Den nuvarande M/KD-budgeten innehåller bland annat även indraget stöd till kultur, vilket gör att kommuner får minskat stöd till kulturskolor och att inträdet till statliga muséer blir dyrare igen. Den innehåller även ett utökat anslag till polismyndigheten och skattesänkningar för cirka 20 miljarder kronor.

Är den politiska ideologin mer levande än någonsin?

Är den politiska ideologin mer levande än någonsin?

Skäggig farbröder med allvarsam blick – skrivandes ideologiska politiska manifest i skenet av nedbrunna stearinljus. Från liberalismens två portalfigurer John Locke och Adam Smith till socialismens Karl Marx och Friederich Engels. Ideologierna till liberalismen och socialismen skrevs för långt mer än hundra år sedan – i ett annat samhälle och i en annan tid. Hur mycket av stamfädernas ideologiska politiska manifest kan ses i den politiska debatten idag? En del menar på allvar att exempelvis Adam Smith och hans ideologi om den fria marknadens kapitalism idag nått världens ände. Dock kan de ideologiska spåren tydligt skönjas genom höger / vänsterskalan i svensk blockpolitik. Hur ägandet skall finansieras och distribueras i samhället är mycket tydligt sett längst till vänster och längst till höger. Ett privat ägande står längst till höger och statligt ägande längst till vänster. Där liberalerna förespråkar marknadskrafterna och privatiseringar emedan vänstern förespråkar statligt ägande och icke vinster i vård, skola och omsorg.

Socialism, Liberalism och Konservatism

För ca: 60 år sedan uttryckte DN:s chefredaktör och tillika statsvetaren Herbert Tingsten att “ideologierna var döda”. Mycket tyder på att de är högst levande och aktuella i den politiska debatten idag. Intressant är även att företrädare för de olika politiska partierna inte alls håller med om ideologiernas utdöende existens utan snarare tvärtom! Studerar man valet 2018 är det riktigt tydligt vilka ideologier som råder i svensk politik precis nu. Vill du studera demokrati och statsvetenskap på ett mer genomgående akademiskt sätt rekommenderas en läsning av Hpguiden.se för statsvetenskap är en populär utbildning och ger en mycket god allmänbildning inom politik och stat. Hursomhelst i valet som precis har varit blev socialismen ändock starkast i Sverige och representeras av socialdemokraternas knappa valseger. Därefter kommer liberalismen på god andraplats genom liberalerna och sedan på tredje plats konservatismen genom Sverige Demokraterna. I grunden kan sistnämnda partiet ses som extremt socialkonservativt och i förlängningen ett uttryck för rasism. Kort och gott, allt bättre förr enligt Sverige Demokraterna.

I en globaliserad värld – en regional nationell politik?

Tyvärr bedriver länderna en regional politik i en alltmer globaliserad värld. För det är regionen Sverige först eller Europa först. Inte regionen globalt. Inte världen först. Utan specifikt utvalda regioner och länder som skall gynnas av den poltik som förs. Och detsamma gäller  EU som i grunden för en protektionistisk handelspolitik. EU-politiker vill ta beslut som är bra för regionen EU oavsett det gäller handel, miljö, jordbruk eller migrationen. Komplexiteten inom den politiska sfären idag – är att nationerna driver en regional politik i en globaliserad värld. Världen står för helt nya utmaningar och en osäker framtid. En lösning skulle kunna vara ett världsparlament och att införa världsmedborgarskap åt alla människor på planeten. Låt hela mänskligheten påverka demokratin och framtiden.

Politiken i sängkammaren

Politiken i sängkammaren

Allt vi som människor gör i förhållande till andra är i någon mån politiska handlingar. Det inkluderar även vårt samliv och hur vi behandlar varandra i intima situationer. Framförallt nu efter att #MeToo-debatten totalt tagit över mediaflödet. Eftersom det är valår bör man fundera en stund runt vilka normer som styr vårt beteende i sexuellt intima situationer oavsett om man befinner sig i en relation eller inte. Utan tvekan har kvinnlig sexualitet blivit betydligt mindre stigmatiserad än det var för bara 10 år sedan. Att offentligt säga att man handlar från företag som vuxen.se var för de flesta kvinnor helt otänkbart, vilket är på väg att förändras.

Kvinnors frihet har blivit större

Efter #MeToo är det dock tydligt att sexuellt förtryck av kvinnor fortfarande är vanligt i alla grupper och samhällsskikt. För att få till en förändring på samhällsnivå kan inte kampen endast föras av en minoritet kvinnor. Som en skribent uttryckte det: “sexuellt våld bör vara en mansfråga“. Det är upp till var och en att alltid behandla andra som de själva vill bli behandlade, att säga ifrån om de bevittnar oacceptabelt beteende och att alltid föra en dialog med sin eventuella partner om vad som är okej eller inte. Om man har barn är det extra viktigt att vara tydlig med att alla har lika mycket rätt att säga nej och att alla får bestämma över sin egen kropp. Om inte föräldrarna uppfostrar med sunda normer kommer kompisar, internet och sociala medier att göra ett ännu djupare intryck än det annars skulle göra med all sin känslokyla. Var inte rädd att tala öppet om obekväma ämnen, för det är det enda sättet att bryta stigman. Och ta hand om varandra!

 

Politik inom landstinget

Politik inom landstinget

Landstingen tog form i vad som kallas kommunalreformen 1862. Att landstingen i Sverige är regionala enheter med ett visst mått av självstyre vet du säkert redan. Men har du koll på inom vilka områden som landstingen har ansvar och beslutsrätt? Det är en av de frågor som vi ska titta lite närmare på i den här texten. Landstingspolitik är ett extra intressant område så här i i valtider även om landstingsvalet ofta står lite i skuggan av de val som avgörs på riksdags- och kommunalval. Resultatet i landstingsvalet återspeglar inte alltid resultatet i riksdagsvalet.

Generellt kan man säga att frågor som är lite för stora för enskilda kommuner istället hanteras av landstinget. En liten kommun har kanske inte underlag för ett sjukhus men invånarna där måste ändå ha rätt till bra vård.. Förutom hälso- och sjukvård hör lokaltrafik och regionplanering till de områden där politiska beslut brukar tas på landstingsnivå. Patientavgifter sätts av de olika landstingen och kan alltså variera en del beroende på var i landet bor. Nu har det tagits fram nya regler med högkostnadsskydd för tandläkare Stockholm som påverkar alla som bor i Stockholms län.

 

Hur samhällsservicen ser ut inom de områden där landstinget satt ramarna beror mycket på hur de politiska mandaten fördelats. Olika partier har helt enkelt olika prioriteringar och det återspegla även inom landstingen. Det politiska arbetet inom landstingen kan jämföras med hur det går till på riksdagsnivå. Om det finns en tydlig politiska majoritet kan beslut föregås av förhandlingar och kompromisser.

Politik på fritiden

Landstingspolitiker beslutar om lokaltrafik

Det kan åta glassigt att vara politiker men faktum är att ledamöterna i landstingsfullmäktige är så kallade fritidspolitiker. Det innebär att de får arvode för de sammankomster de går på men de har i regel andra jobb vid sidan av eftersom politiken, för dem, inte är en heltidssyssla. Besluten som tas verkställs sedan av sakkunniga. Sverige har idag 20 landsting och åtta regioner. En region har något utökade ansvarsområden och utvecklingen har gått mot mer självbestämmande för landstingen/regionerna.

Den kanske största utmaningen för politiker på landstingsnivå är att att det ofta handlar om att få till kommunöverskridande samarbeten som kan vara olika gynnsamma beroende på i vilken av den inblandade kommunerna man bor. Beslut kan leda till uppslitande konflikter. Den enda kommunen i Sverige som inte hör till ett landsting är Gotlands kommun.

Den politiska debatten hårdnar nu och det blir därför allt viktigare, ju närmre valet vi kommer, att använda faktaunderbyggd information. Det kan riktas kritik mot en ogenomtänkt illustration och nyheter som bygger på värderingar snarare än sakförhållanden. Detta gäller även landstingens kärnområden; vård, omsorg och lokaltrafik. Glöm inte bort landstingsvalet utan sätt dig in i vilka frågor de olika partierna driver. Det kan påverka sådant som patientavgifter och bussförbindelser på orten där du bor. Även kulturfrågor behandlas ibland av landstingspolitiker är där är skillnaderna stora mellan de olika partierna.

Hur startar man ett politiskt parti?

Hur startar man ett politiskt parti?

Politiska partier är en central och nödvändig del av en fungerande demokrati. Partierna fyller en rad viktiga roller i staten som vi här ska gå igenom. För det första är deras roll att genom väljarnas stöd vinna makten över staten, alltså vinna regeringsställningen. Här är deras roll främst att erbjuda ett politiskt alternativ som kan locka väljare. Men en annan viktig uppgift partierna har är att värva människor som sedan ska jobba i riksdagen eller för regeringen. I en tid då det politiska deltagandet länge har dalat och många medborgare anser att inget av de politiska partierna representerar dem på ett tillfredsställande vis finns det kanske ett behov av ett förnyande av det politiska klimatet. Och som vi sett kan nya partier relativt snabbt få viktiga roller i riksdagen och regeringen. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är de två exempel på nya partier som lyckats nå avsevärda framgångar i valkampanjerna. Vem vet vad för sorts nya partier som väntar?

Regler för att starta ett parti

En demokrati är byggd på allas rätt att uttrycka sig. Detta innebär inte bara att alla har rätt att göra sin röst hörd, utan det innebär likväl att alla har rätt att försöka få stöd för sina idéer i den representativa församlingen. Därför är det en av de viktigaste demokratiska rättigheterna att starta ett parti. Alla myndiga medborgare kan idag starta ett politiskt parti, och det finns inga regler för hur man ska gå tillväga. Staten har goda skäl till att inte diktera hur politiska partier ska bildas eller se ut. på Valmyndighetens hemsida står det inte mycket som kan hjälpa den som vill starta ett parti. De ger dock förslaget att först starta en ideell förening som grunden för ett parti. En sådan förening kan registreras och öppna ett bankkonto ifall den har mer än tre medlemmar och behöver dessutom en styrelse och stadgar. Ja att starta ett politiskt parti kan verka enkelt, men det svåra ligger inte i att starta partiet. Svårigheterna ligger snarare i att lyckas vinna väljare.

Partiernas viktigaste roll

Men det behövs mer än en organisation för att starta ett lyckat politiskt parti. För det första behöver man pengar. Man måste ha ett visst stöd hos väljarna för att ges bidrag från staten, men tills dess kan man låna pengar via www.sambla.se. Du behöver även en effektiv partiorganisation där man debatterar och utvecklar idéer och som effektivt kan nå ut till väljarna och etablera gräsrotsrörelser. Men det allra viktigaste för ett politiskt parti är att man har en idé om hur man ska förbättra samhället. Sådana idéer är den kanske svåraste delen av den politiska verksamheten. Det gäller inte bara att du har stöd och grund för det du tror behövs göras, utan även att du har argument mot de motsatta idéerna och planerna. Du måste dessutom ha en plan på hur det ska genomföras; en policy behöver stöd från flera håll innan den kan bli verklighet. Bara genom vision kan ett land föras framåt.

Alliansens historia och framtid

Alliansens historia och framtid

Alliansen bildades år 2004 genom att de fyra partierna till höger på den politiska skalan – Moderaterna, Liberalerna (då Folkpartiet), Centerpartiet och Kristdemokraterna – bestämde sig för att samarbeta inför riksdagsvalet år 2006. Samarbetet ledde till att Alliansen fick majoritet i valet, och kunde bilda regering. De upprepade framgångarna vid riksdagsvalet år 2010, men förlorade sedan sin majoritet i valet 2014, då Alliansen meddelade att de ”gick i opposition”. Samarbetet mellan de fyra partierna fortgår med andra ord, och resultatet vid nästa val, 2018, kommer att utvisa Alliansens framtid.

Något som kommer att leva kvar i politiken länge är dock historien kring Alliansens bildande. De fyra dåvarande partiledarna, Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Göran Hägglund och Lars Leijonborg, skrev då en gemensam debattartikel där partierna för första gången visade enad front. Det är dock inte debattartikeln som har gått till historien, utan det möte som partiledarna hade hemma hos Maud Olofsson, där de sägs ha badat badtunna tillsammans. Det har i efterhand kommit fram att detta faktiskt aldrig skedde – Olofsson hade inte ens en badtunna vid tillfället – men badtunnan har trots det etsat sig fast i svenska folkets medvetande, och blivit något av ett återkommande skämt inom politiken. Om du själv inspirerades av historien, och skulle vilja ha en badtunna eller jacuzzi så att du också kan bjuda hem vänner att bada, ska du gå in på Buildor.se. Där hittar du bland annat Nordpool utespa Svalbard, som man utan vidare får plats med fyra partiledare (eller vänner) i.

Vad är Almedalsveckan för något?

Vad är Almedalsveckan för något?

Mellan 2-9 juli 2017 så ägde Almedalsveckan rum i Visby på Gotland. Almedalsveckan är Sveriges största politiska mötesplats. Almedalsveckan hade sin premiär redan år 1968 och ett ikoniskt ögonblick ägde då rum. Den dåvarande utbildningsministern Olof Palme stod på ett lastbilsflak och talade till människorna på Kruttorget i Almedalen. Numera så har veckan blivit en kombination av festligheter, roliga aktiviteter och diskussioner om seriösa sakfrågor som är aktuella i landet. Almedalsveckan pågår från söndagen vecka 26 till söndagen vecka 27, vilket betyder att Almedalsveckan pågår i åtta dagar.

Varje dag under Almedalsveckan är tilldelad våra riksdagspartier. På Almedalsveckan 2017 så fick Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt äran att vara den förste partiledaren att hålla tal. Under hela första dagen så låg fokus på just Vänsterpartiet och vart de står i aktuella sakfrågor.

Almedalsveckan är unikt både om vi tittar i Sverige samt i övriga världen. Det finns inget annat evenemang som på riktigt visar om vad demokrati och öppenhet står för. Det är nämligen så att allt och alla har rätt att vistas på Almedalsveckan och alla dess evenemang är dessutom gratis. Är du intresserad av politik och gärna skulle vilja tala med högt uppsatta politiker så är Almedalsveckan en plats för dig.

Såhär såg talarschemat ut till Almedalsveckan 2017:
Jonas Sjöstedt, V
Jan Björklund, L
Annie Lööf, C
Magdalena Andersson, S
Ebba Busch Thor, KD
Jimmie Åkesson, SD
Gustav Fridolin, MP
Anna Kinberg Batra, M.

Almedalsveckans talarschema är rullande, så den som talade sist ena året får tala först året efter.

Almedalsveckan är en oerhört familjevänlig tillställning på det vackra Gotland. Vill man ta en liten paus från all politik så är Gotland en oerhört vacker plats där det finns många sevärdheter. Är ni småbarnsföräldrar och inte vill gå miste om alla sevärdheter så gäller det att ha en barnvagn av hög klass. Bugaboo Buffalo är en barnvagn som klarar av alla utmaningar, stora som små. Om ni använder den vagnen så finns inte längre risken om att gå miste om någon upplevelse.

För att återgå till politiken så brukar följande ämnen vara i fokus på debatter och utfrågningar:
Jämställdhet
Skatter
Miljö
Invandring/Migration
Äldrevård
Sjukvård
och skola

Det är något speciellt med Almedalsveckan. Trots att det ständigt pratas om mycket allvarliga ämnen så är både politiker och medverkande mycket positiva igenom hela veckan.

Missade du årets Almedalsvecka? Oroa dig inte, Almedalsveckan 2018 kommer att bli ett mycket intressant år vad gäller svensk politik. Så Almedalsveckan 2018 kommer att kräva att politikerna verkligen gör sitt allra yttersta för att kunna visa sig värdiga folkets röst.

 

lighthouse